Vilistlased

1990.aasta novembrikuu alguses toimus edustuse valimiste korraldamise korporantliku tiiva koosolek toonase TPÜ aulas, kus esitati edustuse kandidaatide nimekirjad korporatsioonide kaupa. 10. detsembril 1990, mida võib pidada ka TLÜ Üliõpilasesinduse ametlikuks loomise/sünnipäevaks, selgusid hääletustulemused.

Valimistele järgnenud nädalail toimus mitu edustuse koosolekut, kus võeti nn. võim üliõpilaskonna asjade ajamisel vastvalitud esinduse kätte. Ühtlasi otsustati, et Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaskonna esindusorgan hakkab ennast nimetama üliõpilasesinduseks aga mitte edustuseks.

Üliõpilasesinduse koosseisust on aastate jooksul läbi käinud palju võimekaid noori inimesi, kellest tänapäeval ka tundud ühiskonna tegelased saanud on. Üliõpilasesindusest on oma karjääri alustanud näiteks: Meelis Atonen, Keit Pentus, Jaagup Kreem, Ivar Veskioja, Rain Veetõusme, Aivar Kuusk ja paljud teised.

Kõik Üliõpilaskonna vilistlased on oodatud ka liituma Tallinna Ülikooli Vilistlaskoguga, mille kaudu on võimalik panustada endiselt ka Üliõpilaskonna tegevustesse. Kodulehelt www.tlu.ee/et/ylikool/Meie-inimesed/vilistlane leiad info Vilistlaskogu tegevuste, koosseisu ja liitumise kohta!