Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda esindavaks ja tema seisukohti kinnitavaks organiks on kuni 17-liikmeline volikogu.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsis. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Volikogu tööd juhib volikogu spiiker.

Iris Ojavee

VOLIKOGU SPIIKER
spiiker@esindus.ee
+372 55 98 21 73

Spiiker esindab volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastu võetud dokumentidele, korraldab volikogu tööd ja jälgib volikogu otsuste ning määruste täitmist.

Volikogu istungid on avatud, kui volikogu ei otsusta teisiti, seega võivad istungeid kuulama tulla kõik huvitatud.

Team Member Image

Laura Paju

Team Member Image

Ketevan Menteshashvili

Team Member Image

Stanislav Galeev

Team Member Image

Anastasia Lokteva

Team Member Image

Anna-Liis Uuetoa

Team Member Image

Killu Raja

Team Member Image

Katarina Kaps

Team Member Image

Hanna Gerta Alamets

Team Member Image

Klaas de Boer

Team Member ImageLydia Kurus

Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2020/2021

SEPTEMBER

 • 2020/2021 õppeaasta avaaktus, 31. august *
 • Ühiskomisjon, 16. september
 • 199. istung, 23. september
 • Üliõpilaskonna teenetemärkide komisjoni koosseisu kinnitamine

OKTOOBER

 • Ühiskomisjon, 14. oktoober
 •  200. istung, 21. oktoober

NOVEMBER

 • Ühiskomisjon, 11. november
 • 201. istung, 15. november – virtuaalne istung: https://zoom.us/j/95961655860
 • Üliõpilaskonna 2021. aasta eelarveprojekti kinnitamine

DETSEMBER

 • Ühiskomisjon, 9. detsember
 • Üliõpilaskonna sünnipäev, 11. detsember *
 • 202. istung, 16. detsember
 • Üliõpilaskonna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

JAANUAR

 • Ühiskomisjon, 13. jaanuar
 • 29.-31. jaanuar Talimängud
 • 203. istung, 20. jaanuar
 • Üliõpilaskonna volikogu spiikri valimine
 • Üliõpilaskonna juhatuse tegevuskava poolaasta täituvuse aruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna volikokku teiseks valimisperioodiks jäävate liikmete kinnitamine

VEEBRUAR

 • Ühiskomisjon, 10. veebruar
 • 204. istung, 17. Veebruar
 • Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni poolaasta aruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude poolaasta aruande teatavaks võtmine
 • Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus, 23. veebruar *
 • Eesti Vabariigi 101. aastapäeva paraad, 24. veebruar *

MÄRTS

 • Ühiskomisjon, 10. märts
 • 205. istung, 17. märts
 • Üliõpilaskonna 2020. aasta eelarve täituvusaruande kinnitamine

APRILL

 • Ühiskomisjon, 14. aprill
 • 206. istung, 21. aprill
 • Üliõpilaskonna volikogu valimistulemuste kinnitamine

MAI

 • Ühiskomisjon, 12. mai
 • 207. istung, 19. mai
 • Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Tallinna Ülikooli senatisse
 • Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule
 • Üliõpilaskonna juhatuse valimised

JUUNI

 • Ühiskomisjon, 9. juuni
 • 208. istung, 16. juuni
 • Üliõpilaskonna juhatuse aasta tegevusaruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni aastaaruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni liikmete valimine
 • Üliõpilaskonna klubide aastaaruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude aastaaruande teatavaks võtmine

JUULI

 • Üliõpilaste Suvemängud Käärikul **

AUGUST

 • Ühiskomisjon, 11. august
 • 209. istung, 18. august
 • Üliõpilaskonna volikogu 2021/2022 aasta tööplaani kinnitamine
 • Üliõpilaskonna 2021/2022 aasta tegevuskava kinnitamine

* Tekkel kohustuslik
** Tekkel soovituslik