Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda esindavaks ja tema seisukohti kinnitavaks organiks on kuni 17-liikmeline volikogu.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsis. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Volikogu tööd juhib volikogu spiiker.

Anna-Liis Uuetoa

VOLIKOGU SPIIKER
spiiker@esindus.ee

Spiiker esindab volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastu võetud dokumentidele, korraldab volikogu tööd ja jälgib volikogu otsuste ning määruste täitmist.

Volikogu istungid on avatud, kui volikogu ei otsusta teisiti, seega võivad istungeid kuulama tulla kõik huvitatud.

Team Member Image

Laura Paju

Team Member Image

Hans Jürgen Teras

Team Member Image

Krõõt Kosk

Team Member Image

Miikael Raun

Team Member Image

Klaas de Boer

Team Member Image

Erle Neeme

Team Member Image

Jass Juuremaa

Team Member Image

Pauline Fiomena Springer

Team Member Image

Anna Miller

Team Member Image

Lennart Mathias Männik

Team Member Image

Delis Pärnoja

Team Member Image

Anete Bužoka

Team Member Image

Lydia Kurus

Team Member Image

Triin Õismaa

Team Member Image

Kerli Telve

Team Member Image

Irina Mihhailova

Team Member Image

Musa Howlader

Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2020/2021

SEPTEMBER

 • 2020/2021 õppeaasta avaaktus, 31. august *
 • Ühiskomisjon, 16. september
 • 199. istung, 23. september
 • Üliõpilaskonna teenetemärkide komisjoni koosseisu kinnitamine

OKTOOBER

 • Ühiskomisjon, 14. oktoober
 •  200. istung, 21. oktoober

NOVEMBER

 • Ühiskomisjon, 11. november
 • 201. istung, 15. november – virtuaalne istung: https://zoom.us/j/95961655860
 • 202. erakorraline istung, 25. november
 • Üliõpilaskonna 2021. aasta eelarveprojekti kinnitamine

DETSEMBER

 • Ühiskomisjon, 9. detsember
 • Üliõpilaskonna sünnipäev, 11. detsember *
 • 203. istung, 16. detsember
 • Üliõpilaskonna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

JAANUAR

 • Ühiskomisjon, 13. jaanuar
 • 29.-31. jaanuar Talimängud
 • 204. istung, 20. jaanuar
 • Üliõpilaskonna volikogu spiikri valimine
 • Üliõpilaskonna juhatuse tegevuskava poolaasta täituvuse aruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna volikokku teiseks valimisperioodiks jäävate liikmete kinnitamine

VEEBRUAR

 • Ühiskomisjon, 10. veebruar
 • 205. istung, 17. Veebruar
 • Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni poolaasta aruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude poolaasta aruande teatavaks võtmine
 • Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus, 23. veebruar *
 • Eesti Vabariigi 101. aastapäeva paraad, 24. veebruar *

MÄRTS

 • Ühiskomisjon, 10. märts
 • 206. istung, 17. märts
 • Üliõpilaskonna 2020. aasta eelarve täituvusaruande kinnitamine

APRILL

 • 206. erakorraline istung, 7. aprill
 • Ühiskomisjon, 14. aprill
 • 208. istung, 21. aprill
 • Üliõpilaskonna volikogu valimistulemuste kinnitamine

MAI

 • Ühiskomisjon, 12. mai
 • 209. istung, 19. mai
 • Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Tallinna Ülikooli senatisse
 • Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule
 • Üliõpilaskonna juhatuse valimised

JUUNI

 • Ühiskomisjon, 9. juuni
 • 210. istung, 16. juuni
 • Üliõpilaskonna juhatuse aasta tegevusaruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni aastaaruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni liikmete valimine
 • Üliõpilaskonna klubide aastaaruande teatavaks võtmine
 • Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude aastaaruande teatavaks võtmine

JUULI

 • Üliõpilaste Suvemängud Käärikul **

AUGUST

 • Ühiskomisjon, 11. august
 • 211. istung, 18. august
 • Üliõpilaskonna volikogu 2021/2022 aasta tööplaani kinnitamine
 • Üliõpilaskonna 2021/2022 aasta tegevuskava kinnitamine

* Tekkel kohustuslik
** Tekkel soovituslik

Kallis tudeng!

Volikogu 2021/2022 koosseisu valimised on selleks korraks lõppenud! Aitäh kõigile hääletajatele ning kandidaatidele, kes andsid oma panuse järjekorde tugeva volikogu koosseisu moodustamiseksPalju õnne ja jõudu kõigile volinikele!

TULEMUSED

Ringkondade alusel volikogus koha saanud

Humanitaarteaduste instituut ja Haapsalu Kolledž
#101 Irina Mihhailova
#104 Kerli Telve
#102 Anete Bužoka
Lydia Kurus (edasijääja)

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
#202 Lennart Mathias Männik
#203 Anna Miller

Ühiskonnateaduste instituut ja digitehnoloogiate instituut
#305 Miikael Raun
#301 Pauline Fiomena Springer
#302 Krõõt Kosk
Klaas de Boer (edasijääja)

Loodus- ja terviseteaduste instituut
#403 Laura Paju
#401 Hans Jürgen Teras

Haridusteaduste instituut
#501 Delis Pärnoja

Ülikooli doktorandid
#601 Musa Howlader


Üldnimekirja alusel volikogus koha saanud
#303 Jass Juuremaa
#304 Erle Neeme
#103 Triin ÕismaaVolikogu asendusliikmeks määratud
#201 Mihkel Matkevicius
#402 Alfred Elliku
#306 Siim Erik Orav