Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda esindavaks ja tema seisukohti kinnitavaks organiks on kuni 17-liikmeline volikogu.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsis. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Volikogu tööd juhib volikogu spiiker.

Anna-Liis Uuetoa

VOLIKOGU SPIIKER
spiiker@esindus.ee

Spiiker esindab volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastu võetud dokumentidele, korraldab volikogu tööd ja jälgib volikogu otsuste ning määruste täitmist.

Volikogu istungid on avatud, kui volikogu ei otsusta teisiti, seega võivad istungeid kuulama tulla kõik huvitatud.

Team Member Image

Laura Paju (BA)

asespiiker, LTI

pajchu@tlu.ee

Team Member Image

Hans Jürgen Teras (BA)

LTI

hansj.teras@gmail.com

Team Member Image

Krõõt Kosk (BA)

ÜTI

krootkosk@gmail.com

Team Member Image

Miikael Raun (BA)

ÜTI

miikael@tlu.ee

Team Member Image

Klaas de Boer (BA)

ÜTI

kpadeboer@gmail.com

Team Member Image

Erle Neeme (MA)

üti

erlnee@tlu.ee

Team Member Image

Jass Juuremaa (MA)

üti

jass.juuremaa@gmail.com

Team Member Image

Pauline Fiomena Springer (BA)

üti

pspring@tlu.ee

Team Member Image

Alfred Elliku (BA)

LTI

Team Member Image

Mihkel Matkevicius (MA)

bfm

matkeviciusmihkel@gmail.com

Team Member Image

Delis Pärnoja (BA)

hti

delisp@tlu.ee

Team Member Image

Anete Bužoka (BA)

tühi

abuzoka@tlu.ee

Team Member Image

Lydia Kurus (BA)

asespiiker, TÜHI

lydiaku@tlu.ee

Team Member Image

Siim Erik Orav (BA)

ÜTI

Team Member Image

Irina Mihhailova (MA)

TÜHI

irina20@tlu.ee

Team Member Image

Musa Howlader (PhD)

LTI

mdmusa@tlu.ee

Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2021/2022

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2021/2022

SEPTEMBER

•   2021/2022 õppeaasta avaaktus, 1. september  *
•   Ühiskomisjon, 15. september
•   212. istung, 22. september

    Üliõpilaskonna teenetemärkide komisjoni koosseisu kinnitamine
    Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude ja klubide tegevuskavade teatavaks võtmine
   Üliõpilaskonna 2021/2022 tegevuskava kinnitamine

OKTOOBER

1.-3. oktoober volikogu väljasõit

NOVEMBER

•   Ühiskomisjon, 10. november
•   213. istung, 17. november 

    Üliõpilaskonna 2022. aasta eelarveprojekti kinnitamine

DETSEMBER

•   Ühiskomisjon, 8. detsember
•   Üliõpilaskonna sünnipäev, 10. detsember *
•   214. istung, 15. detsember

    Üliõpilaskonna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine
Üliõpilaskonna volikogu valimiseeskirja muutmine

JAANUAR

•   Ühiskomisjon, 12. jaanuar
•   Üliõpilaste talimängud **
•   215. istung, 19. jaanuar

    Üliõpilaskonna volikogu spiikri valimine
Üliõpilaskonna juhatuse tegevuskava poolaasta täituvuse aruande teatavaks võtmine
Üliõpilaskonna volikokku teiseks valimisperioodiks jäävate liikmete kinnitamine

VEEBRUAR

•   Ühiskomisjon, 9. veebruar
• 216. istung, 16. veebruar

    Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni poolaasta aruande teatavaks võtmine
 Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude poolaasta aruande teatavaks võtmine

•   Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktus, 23. veebruar *
•   Eesti Vabariigi 104. aastapäeva rongkäik Toompeale ning paraad, 24. veebruar *

MÄRTS

•   Ühiskomisjon, 9. märts
•   Üliõpilaskonna volikogu valimised 15.-25. märts
•   217. istung, 16. märts

    Üliõpilaskonna 2021. aasta eelarve täituvusaruande kinnitamine

APRILL

•   Ühiskomisjon, 13. aprill
•   218. istung, 20. aprill

Üliõpilaskonna volikogu valimistulemuste kinnitamine

MAI

•   Ühiskomisjon, 11. mai
•   219. istung, 18. mai

    Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Tallinna Ülikooli senatisse
Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Eesti Üliõpilaskondade Liidu
  üldkoosolekule
Üliõpilaskonna juhatuse valimised

JUUNI

•   Ühiskomisjon, 8. juuni
•   220. istung, 15. juuni

    Üliõpilaskonna juhatuse aasta tegevusaruande teatavaks võtmine
Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni aastaaruande teatavaks võtmine
Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni liikmete valimine
Üliõpilaskonna klubide aastaaruande teatavaks võtmine
Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude aastaaruande teatavaks võtmine

JUULI

Üliõpilaste Suvemängud Käärikul **

AUGUST

•   Ühiskomisjon, 10. august
•   221. istung, 18. august

 Üliõpilaskonna volikogu 2022/2023 aasta tööplaani kinnitamine


*   Tekkel kohustuslik

**  Tekkel soovituslik