Volikogu otsib spiikrit!"

Head üliõpilased!
Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korraline istung (järjekorranumbriga 163) toimub kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 algusega kell 18:00 Tallinna Ülikooli ruumis M-648.
gavel

 1. istungi päevakord:
 1. Üliõpilaskonna volikogu 163. istungi päevakorra kinnitamine (Taiki-Viia Tungal, spiiker)
 2. Üliõpilaskonna volikogu 162. istungi protokolli kinnitamine (Taiki-Viia Tungal, spiiker)
 3. Volikogu spiikri valimised (Taiki-Viia Tungal, spiiker)
 4. Järelevalvekomisjoni aruande rakenduskava teatavaks võtmine (Britt Järvet, juhatuse esimees)
 5. TLÜ Üliõpilaskonna asjaajamiskorra kinnitamine (Taiki-Viia Tungal, spiiker)
 6. Üliõpilaskonna 2016. aasta eelarve täituvusaruanne (Karl Andreas Sprenk, juhatuse aseesimees majandus- ja finantsvaldkonnas)
 7. Järelevalvekomisjoni poolaastaaruande teatavaks võtmine (Madis Roodla, järelevalvekomisjoni liige)
 8. Juhatuse kuuaruande teatavaks võtmine (Britt Järvet, juhatuse esimees)
 9. Muud ettetulevad küsimused

 
Istungi materjalid on leitavad siit.

 
Volikogu ühiskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 8. veebruaril kell 18:00 Tallinna Ülikooli ruumis M-648.
 

 • Järelevalvekomisjoni aruande rakenduskava
 • Üliõpilaskonna asjaajamiskord
 • Spiikrikandidaatide arutelu
 • Muud ettetulevad küsimused

 
KANDIDEERI ÜLIÕPILASKONNA VOLIKOGU SPIIKRIKS
 
Volikogu spiiker juhib volikogu tööd. Tema põhiülesannete hulka kuuluvad näiteks volikogu istungite ja komisjonide ettevalmistamine, kokku kutsumine ja läbiviimine; volikogu dokumentatsiooni korrashoid; erinevate üliõpilaskonna esindajate valimiste ja nende tulemuste väljakuulutamine. Kandidaat peab olema kandideerimise hetkel TLÜ tudeng. Täpsemalt on spiikri ülesanded ja nõuded ametikohale kirjeldatud üliõpilaskonna põhikirjas (§ 15 ja § 16).
 
Hea kandidaat on täpne ja kohusetundlik, ei heitu paragrahvide ja määruste ees, julgeb koosolekul karmilt, aga sõbralikult korda hoida ning suudab jääda tasakaalukaks ja erapooletuks ka elevust tekitavate teemade käsitlemisel. Oma töös tuleb volikogu spiikril olla nii meeskonna liikme kui ka meeskonna juhi rollis. Kasuks tuleb varasem kogemus üliõpilaste esindamisel ning vabatahtlike juhtimisel.
 
Valitava spiikri ametiaeg algab hiljemalt 1. märtsil 2017 ja lõppeb 31. jaanuaril 2018. Täiendavate küsimuste korral võta julgelt ühendust hetkel ametisoleva spiikriga!
 
Kandidaatide ülesseadmine toimub volikogu istungil valimiste päevakorrapunktis. Kandidaadi saavad üles seada vähemalt kolm volikogu liiget ühisavalduse alusel. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku.
 
Esitada saab allkirjastatud kandideerimisavalduse elektrooniliselt aadressile spiiker@esindus.ee.
 
Üliõpilaskonna volikogu spiikriks võivad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased!
 
———————————————————————————————————
 
Dear students!
 
Tallinn University’s Student Representative Council will be holding its monthly session No. 163 on February 15th at 6 PM in room M-648.
 
Agenda for session No. 163:

 1. Review and adoption of the agenda (Taiki-Viia Tungal, Speaker)
 2. Reading and approval of minutes from session No. 162 (Taiki-Viia Tungal, Speaker)
 3. Election of the Representative Council’s Speaker (Taiki-Viia Tungal, Speaker)
 4. Acknowledgement of the action plan for the Supervisory Board’s 2016 report (Britt Järvet, Chairman of the Board)
 5. Approval of the Student Union’s procedural plan (Britt Järvet, Chairman of the Board)
 6. Acknowledgement of the annual report of the Student Union’s budget fulfillment (Karl Andreas Sprenk, Vice-Chairman of the Board, Economical and Financial Affairs)
 7. Acknowledgement of the semi-annual report of the Student Union’s Supervisory Board (Madis Roodla, Member of the Supervisory Board)
 8. Acknowledgement of the monthly report of the Executive Board (Britt Järvet, Chairman of the Board)
 9. Discussion of any other business

 
The monthly committee meeting will take place on February 8th at 6 PM in room M-648.
 
Agenda for the committee meeting:

 • Action plan for the Supervisory Board’s 2016 report
 • Student Union’s procedural plan
 • Discussion of the candidates for Speaker’s position
 • Discussion of any other business

 
Both sessions and committee meetings are open to all of the students of Tallinn University. Guests are required to register their presence upon their arrival. Session meetings are recorded for transcription.
 
Every student of Tallinn University is eligible to run for the position of the Speaker. A candidate must have the endorsement of at least three Members of the Representative Council to apply. Letter of application should be sent to the current Speaker at spiiker@esindus.ee in digitally signed format. The Members of the Representative Council can propose new candidates at the beginning of the agenda point as well. For more information on the duties and requirements of the Speaker contact the current Speaker.
 
Lisainfo / Additional info:
 
Taiki-Viia Tungal
Volikogu spiiker / Speaker of the Representative Council
spiiker@esindus.ee