Volikogust
Liikmed

Spiikri kontakt: 

Marijell Niinepuu

spiiker@esindus.ee

+372 56936356

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonda esindavaks ja tema seisukohti kinnitavaks organiks on kuni 17-liikmeline volikogu.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsis. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Volikogu tööd juhib volikogu spiiker. Spiiker esindab volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastu võetud dokumentidele, korraldab volikogu tööd ja jälgib volikogu otsuste ning määruste täitmist.

Volikogu istungid on avatud, kui volikogu ei otsusta teisiti, seega võivad istungeid kuulama tulla kõik huvitatud.

Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2017/2018

SEPTEMBER

 • 2017/2018 õppeaasta avaaktus, 1. september *
 • Ühiskomisjon, 13. september
 • 169. istung, 20. september

Üliõpilaskonna teenetemärkide komisjoni koosseisu kinnitamine

OKTOOBER

 • Ühiskomisjon, 11. oktoober
 • 170. istung, 18. oktoober
  Üliõpilaskonna 2018. aasta eelarveprojekti kinnitamine

NOVEMBER

 • Ühiskomisjon, 15. november
 • 171. istung, 23. november – väljasõiduistung Haapsalus

DETSEMBER

 • Ühiskomisjon, 13. detsember
 • Üliõpilaskonna sünnipäev, 9. detsember *
 • 172. istung, 20. detsember
  Üliõpilaskonna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

JAANUAR

 • Ühiskomisjon, 24. jaanuar
 • 173. istung, 31. jaanuar
  Üliõpilaskonna volikogu spiikri valimine
  Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni poolaasta aruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna juhatuse tegevuskava poolaasta täituvuse aruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna volikokku teiseks valimisperioodiks jäävate liikmete kinnitamine

VEEBRUAR

 • Ühiskomisjon, 15. veebruar
 • 174. istung, 21. veebruar
 • Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus, 23. veebruar *
 • Eesti Vabariigi 100. aastapäeva paraad, 24. veebruar *

MÄRTS

 • Ühiskomisjon, 14. märts
 • 175. istung, 28. märts
  Üliõpilaskonna 2017. aasta eelarve täituvusaruande kinnitamine
 • Tallinna Ülikooli nimepäevale pühendatud aktus *

APRILL

 • Ühiskomisjon, 11. aprill
 • 176. istung, 18. aprill
  Üliõpilaskonna volikogu valimistulemuste kinnitamine

MAI

 • Ühiskomisjon, 9. mai
 • 177. istung, 16. mai
  Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Tallinna Ülikooli senatisse
  Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule
  Üliõpilaskonna juhatuse valimised

JUUNI

 • Ühiskomisjon, 13. juuni
 • 178. istung, 20. juuni
  Üliõpilaskonna juhatuse aasta tegevusaruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni aastaaruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni liikmete valimine
 • Üliõpilaste Suvemängud Käärikul **

AUGUST

 • Ühiskomisjon, 15. august
 • 179. istung, 22. august
  Üliõpilaskonna volikogu 2018/2019 aasta tööplaani kinnitamine
  Üliõpilaskonna 2018/2019 aasta tegevuskava kinnitamine

 

*   Tekkel kohustuslik
**  Tekkel soovituslik

Ago Kitsemets

agokitsemets@gmail.com

56941390

Erle Neeme

birkke@gmail.com

56806955

Lisanna Ots

lisannaots@gmail.com

56472146

Eva-Maria Pild

evamaria.pild@gmail.com

56616878

Kaarel Taimla

kaareltaimla@hotmail.com

53494356

Sandra Kaljumäe

sandra.kaljumae@gmail.com

56229653

Janar Künamärgi

janar.kunamagi@gmail.com

53652374

Ave Mitt

avemitt@tlu.ee

58530125

Karolin Kriiska

kriiskakarolin@gmail.com

58333028

Kaspar Erik Lind

kaspareriklind@gmail.com

5553808

Sander Punamäe

sanderpunamae@gmail.com

5287811

Piia Sandra Sandrak

psandrasandrak@gmail.com

58119411

Olga Kamõševa

olga.kamoseva12@gmail.com

56331561

Toomas Lõõnik

toomas.loonik@gmail.com

59010722

Liisi-Ann Karro

liisi–ann@hotmail.com

53518998

Ivar Juhkam

ivar95@tlu.ee

56931730

Maali Suitso

maali.suitso@gmail.com

53338775