Volikogust
Liikmed

Kandideeri volikokku! Lisainfo, kandideerimisavaldus ja nõuded vaata siit: 

Valimised

Spiikri kontakt: 

Jan-Ross Liiver

spiiker@esindus.ee

+372 53300632

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonda esindavaks ja tema seisukohti kinnitavaks organiks on kuni 17-liikmeline volikogu.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsis. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Volikogu tööd juhib volikogu spiiker. Spiiker esindab volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastu võetud dokumentidele, korraldab volikogu tööd ja jälgib volikogu otsuste ning määruste täitmist.

Volikogu istungid on avatud, kui volikogu ei otsusta teisiti, seega võivad istungeid kuulama tulla kõik huvitatud.

Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2017/2018

SEPTEMBER

 • 2017/2018 õppeaasta avaaktus, 1. september *
 • Ühiskomisjon, 13. september
 • 169. istung, 20. september

Üliõpilaskonna teenetemärkide komisjoni koosseisu kinnitamine

OKTOOBER

 • Ühiskomisjon, 11. oktoober
 • 170. istung, 18. oktoober
  Üliõpilaskonna 2018. aasta eelarveprojekti kinnitamine

NOVEMBER

 • Ühiskomisjon, 15. november
 • 171. istung, 23. november – väljasõiduistung Haapsalus

DETSEMBER

 • Ühiskomisjon, 13. detsember
 • Üliõpilaskonna sünnipäev, 9. detsember *
 • 172. istung, 20. detsember
  Üliõpilaskonna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

JAANUAR

 • Ühiskomisjon, 24. jaanuar
 • 173. istung, 31. jaanuar
  Üliõpilaskonna volikogu spiikri valimine
  Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni poolaasta aruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna juhatuse tegevuskava poolaasta täituvuse aruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna volikokku teiseks valimisperioodiks jäävate liikmete kinnitamine

VEEBRUAR

 • Ühiskomisjon, 15. veebruar
 • 174. istung, 21. veebruar
 • Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus, 23. veebruar *
 • Eesti Vabariigi 100. aastapäeva paraad, 24. veebruar *

MÄRTS

 • Ühiskomisjon, 14. märts
 • 175. istung, 28. märts
  Üliõpilaskonna 2017. aasta eelarve täituvusaruande kinnitamine
 • Tallinna Ülikooli nimepäevale pühendatud aktus *

APRILL

 • Ühiskomisjon, 11. aprill
 • 176. istung, 18. aprill
  Üliõpilaskonna volikogu valimistulemuste kinnitamine

MAI

 • Ühiskomisjon, 9. mai
 • 177. istung, 16. mai
  Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Tallinna Ülikooli senatisse
  Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule
  Üliõpilaskonna juhatuse valimised

JUUNI

 • Ühiskomisjon, 13. juuni
 • 178. istung, 20. juuni
  Üliõpilaskonna juhatuse aasta tegevusaruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni aastaaruande teatavaks võtmine
  Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni liikmete valimine
 • Üliõpilaste Suvemängud Käärikul **

AUGUST

 • Ühiskomisjon, 15. august
 • 179. istung, 22. august
  Üliõpilaskonna volikogu 2018/2019 aasta tööplaani kinnitamine
  Üliõpilaskonna 2018/2019 aasta tegevuskava kinnitamine

 

*   Tekkel kohustuslik
**  Tekkel soovituslik

Erle Neeme

birkke@gmail.com

56806955

Sandra Kaljumäe

sandra.kaljumae@gmail.com

56229653

Janar Künamärgi

janar.kunamagi@gmail.com

53652374

Ave Mitt

avemitt@tlu.ee

58530125

Piia Sandra Sandrak

psandrasandrak@gmail.com

58119411

Liisi-Ann Karro

liisi–ann@hotmail.com

53518998

 

Annika Antsman