Uus üliõpilaskonna juht / New chairperson of Student Union

Rõõm on teatada, et meie uueks juhiks on särasilmne Kristen Aigro!

Et Kristenit paremini tundma õppida, siis vastas ta kolmele küsimusele:

1. Räägi natuke lähemalt endast, mida sa hetkel õpid?

Õpin teisel aastal BFMis audiovisuaalset meediat, mis lühidalt öeldes on filmi- ja teletootmine. Olen varasemalt pea kümme aastat tegutsenud erinevates noorteorganisatsioonides, siin samas Eestis ja ka Brüsselis, Euroopa tasandil. Ma väärtustan avatust ja mitmekesisust ning pean oma suurimaks prioriteediks inimõiguste edendamist kõiges mida teen.

2. Mida loodad antud ametikohal kogeda?

Kuna ma olen juba varem sarnastel positsioonidel tegutsenud, siis ei tulnud ma otseselt sooviga omandada uusi kogemusi, eelkõige on minu eesmärk Tallinna Ülikooli kogukonda panustada ja tudengite eest seista. Minu jaoks isiklikult on aktiivselt ühiskonnaelus kaasa löömine väga oluline ja praegune poliitiline kliima nõuab, et igaüks meist annaks oma parima panuse.

3. Millised on sinu tulevikuplaanid?

Ma õpin üsna spetsiifilisel erialal, see juba reedab, et näen oma tulevikku filmimaailmas. Loodan tulevikus töötada režissööri ja produtsendina ning kujutada lugusid, mis aitavad inimestel mõista, et kokku hoides oleme tugevamad.

Meie üliõpilaskonnas oleme igaljuhul väga elevil, et Kristel meiega jaanuaris liitub ning samuti oleme ülimalt õnnelikud, et Johanna meile nii palju pakkus.


It is a pleasure to announce that our new chairperson is the bright-eyed Kristen Aigro!

To get to know Kristen better, she answered three questions:

1. Tell us a little more about yourself, what are you currently studying?

In my second year at BFM, I study audiovisual media, which is, in short, film and television production. I have previously worked in various youth organizations for almost ten years, here in Estonia and also in Brussels, at the European level. I value openness and diversity, and I consider the promotion of human rights in everything I do to be my highest priority.

2. What do you hope to experience in this position?

Since I have been in similar positions before, I did not come directly with the desire to gain new experiences, especially my goal is to contribute to the Tallinn University community and stand up for the students. For me personally, being actively involved in society is very important, and the current political climate requires each of us to make our best contribution.

3. What are your future plans?

I am studying in a rather specific field, it already betrays that I see my future in the world of film. I hope to work as a director and producer in the future and to tell stories that help people understand that we are stronger when we save.

We are very excited for Kristen to join us in January and we are extremely glad we had Johanna with us!

Vasakul / on the left Johanna Viik. Paremal / on the right Kristen Aigro.