Uus positsioon üliõpilaskonnas – vabatahtlike koordinaator / New position in the Student Union – Volunteer Manager

Märtsist alustab tööd üliõpilaskonna esimene vabatahtlike koordinaator Marianna Vaga.

Marianna tööks on üliõpilasnõukogude ja klubide töö koordineerimine, toetamine ja arendamine. Konkreetsemad tööülesanded on näiteks üliõpilasnõukogude protokollide ja otsuste ülevaatamine, arenguvestluste tegemine klubide ja üliõpilasnõukogudega ning JUHE ja HUVI koosolekutel osalemine. See tähendab, et Mariannast saab nii klubide kui ka üliõpilasnõukogude esmane kontaktisik kõigi probleemide puhul.

Praegu Marianna alles elab oma töökohale sisse, kuid anname kindlasti teada, kui Marianna on valmis tööga alustama ning saab hakata tema poole pöörduma. Seni pöörduge kõigi muredega jätkuvalt personalijuhi Triinu poole.


Marianna Vaga, the first Volunteers Manager of the SU, will start working in March.

Marianna’s job is to coordinate, support and develop the work of Student Councils and Clubs. This includes giving feedback to the SC’s protocols and decisions, doing development interviews with clubs and Student Councils, attending JUHE and HUVI meetings and so on. Marianna will be the contact person for both clubs and Student Councils on all issues.

Marianna is still getting the swing of the work, but we will let you know when she is ready to start working and you can start contacting her. In the meantime, continue to contact our HR manager Triin with all your concerns.  

Foto: Brandon Povilaitis