Uus juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas – Lennart! / New board member in the field of social policy

Lennart on BFMi filmikunsti II kursuse tudeng, oma õpingutes keskendub filmiproduktsioonile.

Lennart on olnud alati aktiivne, tegeledes viimased viis aastat Eesti Õpilasesinduste Liidus, nii avaliku poliitika kui ka organisatsiooni juhtimise juures.Igapäevaselt on ta seotud mitmtede organisatsioonide ja MTÜdega. Naudib aktiivset ja sportliku eluviisi, mille hulka kuuluvad projektide korraldamine, kultuuri nautimine ja muusika.Seega nagu näha, siis Lennart on täispakett ja meil on selle üle väga hea meel! Soovime edu!


lm art, focusing on film production. Lennart has always been active, working for the last five years in the

He is a second-year student of BFM film art, focusing on film production. Lennart has always been active, working for the last five years in the Estonian Student Union, both in public policy and in the management of the organization. On a daily basis, he is associated with several organizations and NGOs. Enjoys an active and sporty lifestyle that includes organizing projects, enjoying culture and music. So as you can see, Lennart is a full package and we are very happy about it! We wish you success!