UUED NÄOD ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSES!

Suvel alustas oma ametiaega uus üliõpilaskonna juhatus, mille valis Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu. Valituks osutusid Johanna Viik, kes vastutab organisatoorse üldjuhtimise eest, Erik Mikkus, kes hoolitseb sotsiaalpoliitika valdkonna eest ning hariduspoliitika heaolu eest seisab Liisi-Ann Karro. 

Lähemalt saab nendega tutvuda siin:

Johanna Viik (juhatuse liige organisatoorses üldjuhtimises)

Ma olen tegutseja ja unistaja samaaegselt. Tihti küsitakse, et Johanna, millal sa puhkad? Aga mu jaoks on küsimus selles, et kuidas puhata, kui unistused vajavad teostamist. Tahan elada ühiskonnas, mis oleks inimesekeskne, eelarvamustevaba ja toetaks iga inimese isiklikku arengut. Riigiteadusi õpin ka seetõttu, et lihtsalt tahan aru saada, miks meie ühiskond töötab nii nagu ta seda teeb (kuigi samahästi võiksin antropoloogiat õppida). 

Üliõpilaskonna juhiks otsustasin kandideerida, sest nägin siin võimalust oma unistusi vähemalt natuke teostada. Ehk suudan inspireerida oma teekonnakaaslasi eneseteostusele ja lahenduspõhisele lähenemisele ning mõningal määral aidata kaasa ülikooli paremaks muutmisele? Igal juhul tahangi keskenduda jätkusuutlikkusele ning teotahte arendamisele TLÜ tudengkonna seas. Meil on selles hoonekompleksis nimega Tallinna Ülikool nii tohutult kompetentsi, mille kasutusvõimalusi me võiksime rohkem võimaldada. Ehk siis tore tutvuda – ma olen Johanna.

Erik Mikkus (juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas)

Elan põhimõttega, et elus ei tohi midagi kahetseda. Vanemana nooruspõlvele tagasi vaadates tahan tunnistada, et elasin ja tegutsesin täpselt nii, nagu pidin. Igast kasulikust võimalusest tuleb võtta viimast ning proovida – kui miski lähebki valesti, siis teine kord tead paremini, kuid ma ei taha tunda, et miski on jäänud tegemata. Ilmselt seetõttu õpin täna Tallinna Ülikoolis eesti filoloogiat ning olen üliõpilaskonna juhatuses.

Olen olnud alates esimesest Astra uksest sisseastumisest kindel, et Tallinna Ülikool on inspireeriv, teadlik ja võimalusi pakkuv ülikool. Siin on üliõpilastel hea õppida, kuid alati saab paremini. Võime mõelda rohelisemalt, suunata praegustel keerulistel aegadel rohkem tähelepanu vaimsele tervisele ning päriselt tagada üliõpilaste heaolu. Nii kaua, kui need võimalused õhus on, ei saagi ma kõrvale jääda, sest pärast kahetseksin tegevusetust.

Liisi Ann Karro (juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas)

Mina usun, et igal inimesel on kingitus, mida ühiskonnale enda ümber või tervele maailmale kinkida aga kõige raskem ülesanne on selle kingituse ise-enesest üles leidmine. Ma pole kindel, kas ma enda omagi veel leidnud olen aga mul on kihk aidata teistel oma kingitust üles otsida. 

Oma bioloogia õpingute ja õpetajaks oldud aja käigus, olen mõistnud, et elu on mitmekesine ja igal organismil on soov areneda. Samuti ka tudengite esindus peaks olema toetav ja inspireeriv iga üliõpilase jaoks. Ainult reeglitega vabadus võib anda meie koolis õppivatele noortele hingedele võimaluse oma tiivad leida selles eludžunglis. Mina, kui uus haridus- ja teaduspoliitika valdkonna juht soovin, et üliõpilaskond oleks toeks akadeemilise ja bürokraatliku ülikoolieluga hakkama saamisel.