Kandideeri Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude 2018/2019 aasta koosseisu!

Kandideeri Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude 2018/2019 aasta koosseisu!

Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude kandidaatide registreerimiseks esitamine toimub 26.11.2018 kuni 29.11.2018 kell 17:00!

Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude valimised toimuvad 10.12.2018 kuni 14.12.2018. Valimislaua leiad Silva maja I korruselt.

Kandideerimiseks esita täidetud taotlus, mis on leitav SIIT ning motivatsioonikiri nii inglise kui ka eesti keeles!

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna põhikirja § 24 järgi on üliõpilasnõukogu ülesandeks:

1) esindada ja kaitsta üliõpilaste huve ja õigusi;

2) korraldada üliõpilaselu;

3) kinnitada üliõpilaskonna esindajad akadeemilise üksuse kogudesse ja organitesse;

4) aidata   kaasa akadeemilise   vabaduse ja kvaliteetse   kõrghariduse (sh õppekavade arendamine) tagamisele akadeemilises üksuses;

5) vahendada infot üliõpilaste, akadeemilise üksuse ja üliõpilaskonna üksuste vahel;

6) toetada  üliõpilaste  nõustamist (sh  koordineerida tuutortegevust  ja kursusevanemate tööd);

7) täita muid põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Üliõpilasnõukogu valimistel on valimisõigus kõikidel vastava akadeemilise üksuse üliõpilastel, kes on kantud üliõpilasregistrisse. Õigus üliõpilasnõukogu liikmeks kandideerida on igal vastava akadeemilise üksuse üliõpilasel.

Üliõpilasnõukogude valimiste väljakuulutamise aluseks on Üliõpilaskonna volikogu spiikri korraldus, millega saate tutvuda siin.