Üldinfo
Dokumendid
In English

 

Kuulutame välja kandideerimise Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude  2017/2018 aasta koosseisu!

Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude kandidaatide registreerimine toimub:
26.10.2017 kuni 08.11.2017 kell 17:00

Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude valimised toimuvad:
E-hääletus: 17.11.2017 kuni 28.11.2017
Sedelhääletus: 20.11.2017 kuni 27.11.2017

E-valimiste keskkond

Üliõpilasnõukogu valimistel on valimisõigus kõikidel vastava akadeemilise üksuse üliõpilastel, kes on kantud üliõpilasregistrisse. Õigus üliõpilasnõukogu liikmeks kandideerida on igal vastava akadeemilise üksuse üliõpilasel.

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna põhikirja § 24 järgi on üliõpilasnõukogu ülesandeks:

  1. esindada ja kaitsta üliõpilaste huve ja õigusi;
  2. korraldada üliõpilaselu;
  3. kinnitada üliõpilaskonna esindajad akadeemilise üksuse kogudesse ja organitesse;
  4. aidata kaasa akadeemilise vabaduse ja kvaliteetse kõrghariduse (sh õppekavade arendamine) tagamisele akadeemilises üksuses;
  5. vahendada infot üliõpilaste, akadeemilise üksuse ja üliõpilaskonna üksuste vahel;
  6. toetada üliõpilaste nõustamist (sh koordineerida tuutortegevust ja kursusevanemate tööd);
  7. täita muid põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Üliõpilasnõukogude valimiste väljakuulutamise aluseks on üliõpilaskonna volikogu spiikri korraldus, millega saate tutvuda siin.

Kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri.  Vajalike dokumentidega on võimalik tutvuda siin.

Juhul kui tunned, et motivatsioonikirjaks mõtteid pole, siis siin on abistavad küsimused:

1. Kirjelda end lühidalt, kes sa oled ja millega tegeled (too kindlasti välja akadeemiline üksus).

2. Miks Sa kandideerid oma üliõpilasnõukogusse?

3. Mis motiveerib Sind kõige rohkem?

4. Milliste saavutuste üle tunned kõige rohkem uhkust?

5. Kus sa näed ennast kümne aasta pärast?

6. Kui Sa oleksid toit, siis milline?

7. Milline superkangelane oleksid Sina ja miks?

 

 

And the long waited moment is finally here! It’s time to run for your Student Councils!

How to apply?

Send your application and letter of motivation to valimised@esindus.ee or bring it to SU (S-139) until 03.11 17:00.

Application form:  here.

 

Give it a try and make most of your studies – become a member of your student council!