“Üliõpilaste ootused tulevasele rektorile ja tema meeskonnale” dokumendi koostamine

Üliõpilaskonna juhatus hakkab koostama dokumenti “Üliõpilaste ootused tulevasele rektorile ja tema meeskonnale”, et rektorikandidaatidel oleks võimalik tudengite ootustega tutvuda, meie huvidele ja probleemidele oma hinnanguid anda ning selle abil ka oma platvorme koostada. Ootuste koostamisel kogume sisendit praegustelt üliõpilastelt ja Üliõpilaskonna esinduse vilistlastelt. Üliõpilastele suunatud kahel avalikul koosolekutel saavad asjast huvitatud oma mõtteid ning soove välja tuua ning teha ettepanekuid ootuste dokumenti lisamiseks.


Esimene avalik koosolek teemal “Üliõpilaste ootused tulevasele rektorile ja tema meeskonnale” toimub 26.novembril kell 18:00 Mare maja 6.korrusel ruumis M-648 (Senati saalis). Teine avalik koosolek toimub 7.detsembril kell 18:00 ruumis M-648 (Senati saalis). 

Liitu ka Facebooki sündmusega>

AVALDA ARVAMUST SIIN

Tallinna Ülikooli rektori valimiste ajakava: 

  • 11. jaanuaril toimub rektorikandidaatide nimede avalikustamine;
  • 12.jaanuar-5.veebruar toimub valimisplatvormide tutvustamine akadeemilistes üksustes ja rektorikandidaatide avalik debatt;
  • 1.veebruar toimub valimiskogu liikmete nimekirja kinnitamine;
  • 8.veebruaril toimub valimiskogu istung rektori valimiseks ning 15.mai toimub rektori ametisse astumine.

Tallinna Ülikooli rektori valimiskogu liikmeteks on kõik ülikooli senati liikmed, ametikohale valitud professorid, juhtivteadurid ning üliõpilaskonna volikogu poolt valitud üliõpilaste esindajad. Üliõpilaste esindajad (sh senati liikmetest üliõpilaste esindajad) moodustavad vähemalt ühe viiendiku valimiskogu koosseisust. Tallinna Ülikooli rektori valimiskogu üliõpilaskonna esindajate valimised toimuvad 20.jaanuaril Üliõpilaskonna volikogu istungil. 

Loe lisa rektori valimiste kohta: https://www.tlu.ee/rektor2016

Lisainfo dokumendi koostamise kohta: Üliõpilaskonna esimees Marlen Kakkori esimees@esindus.ee