Eesti Üliõpilaspilet

Uue kõrgharidusseaduse jõustumisega 2019. aasta septembris muutub kehtetuks üliõpilaspileti määrus. Eesti Üliõpilaskondade Liit lõpetab augustis Eesti Üliõpilaspiletite väljastamise. Õppimist kinnitavat dokumenti saab edaspidi taotleda kõrgkoolist ning üliõpilase staatust on jätkuvalt võimalik kinnitada ka ISIC kaardiga.

ISIC- üliõpilaspilet

Üliõpilaspiletit on õigustatud taotlema vähemalt 16-aastane isik, kes on immatrikuleeritud üliõpilane ning õpib kõrghariduslikul õppekaval kas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses Eestis või välisriigis. Isik võib õppida nii täis- kui ka osakoormusel ning erinevates õppevormides (st päevaõpe, kaugõpe, tsükliõpe jm). Kaardi taotlemisel võib üliõpilane olla ka akadeemilisel puhkusel.

Avatud Ülikooli õppuritel ei ole võimalik ISIC üliõpilaspiletit taotleda, v.a Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppe õppurid – kui isik õpib Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppe õppekaval (ehk ei kuula ainult mõningaid aineid nt eksternina, vaid läbib kogu õppekava), on ta immatrikuleeritud üliõpilane ja seega õigustatud ISIC üliõpilaspiletit taotlema. Teistel kõrgkoolidel ei ole Avatud Ülikoolis kinnitatud õppekavasid, seega ei ole tegemist ka immatrikuleeritud üliõpilastega, vaid vabakuulajatega.

Eksternid, internid ja residendid ei ole ülikooliseaduse mõistes üliõpilased, seega ei ole neil võimalik üliõpilaspiletit taotleda.

Rahvusvahelist ISIC üliõpilaspiletit väljastavad:

  1. Eesti Üliõpilaskondade Liit läbi kaardihaldussüsteemi www.minukool.ee;
  2. SEB pank www.seb.ee/isic;
  3. Swedbank www.swedbank.ee/isic.

Rahvusvaheline ISIC üliõpilaspilet tõendab Sinu üliõpilasstaatust rohkem kui 100 riigis üle maailma. ISIC pakub Sulle erinevaid soodustusi Eestis 1000 ning välismaal 125 000 müügikohas. Kui taotled ISIC üliõpilaspileti pangast, on see ühtlasi ka Sinu pangakaart.

Puutevaba kiipi sisaldavaid üliõpilaspileteid on võimalik lisaks kasutada ka õppeasutusesisestes ja -välistes rakendustes, sh sõidukaardina Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis. MinuKool süsteemist on võimalik taotleda nii puutevaba kiibiga kui ka ilma kiibita ISIC ja Eesti üliõpilaspileteid (kiipi sisaldavatel kaartidel on teisel küljel RFID märk, mida tähistavad 4 kaart ). Kõik pangast taotletud ISIC üliõpilaspiletid sisaldavad puutevaba kiipi.

Vaata täiendavat informatsiooni www.minukool.ee/kaardi-taotlemine/isic-ja-eesti-uliopilaspilet.

ITIC-kaart ja ISIC-õpilaskaart

ITIC ÕPETAJA pileti saamise õigus on pedagoogilist tööd tegevatel isikutel, kelle arvestuslik pedagoogilise töö koormus õppeaastas on vähemalt 18 tundi nädalas.

ISIC ÕPILANE kaart antakse välja kõigile põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele. Kaart kehtib maksimaalselt 16 kuud, st kooliaasta algusest kuni järgmise kalendriaasta lõpuni. 

Uuri ISICu kohta lisaks ja vaata soodustusi www.isic.ee