Üliõpilaskonna külaskäik Southampton University üliõpilaskonda

Alustasime õppereisi ettevalmistamist juba 2019. aasta septembrikuus. Sellele järgnes pikk meilivahetus Southamptoni ülikooli ning reisibürooga. Samuti tegime eeltööd, et ennast kõigega kurssi viia ja valmistasime ette ka küsimused, millele kindlasti vastust ootasime. 

Külaskäik see-eest võttis aega kõigest ühe päeva. Reis ise kestis aga kolm päev, millest kaks kulus lihtsalt edasi-tagasi sõitmisele.

Et pilt oleks pisut selgem, siis toome välja mõned numbrilised näitajad, kui suur ülikool on Southampton University. Seal õpib 25 000 üliõpilast, meil 7000. Nad on ka oluliselt vanemad meist — üle 100 aasta vanad. Kui meie üliõpilaskonnal on üliõpilasnõukogusid ja klubisid kokku 15, siis neil on societyeid üle 300. Ainuüksi nende üliõpilaskonna aasta eelarve on pea 2 miljonit naela ning neil on palgalisi töötajaid 8 korda rohkem kui meil. Seega oli see külastuskäik päris silmiavav!

13. jaanuar seadsime oma sammud Southamptoni ülikooli (SUSU) poole, jõudsime ehk pisut liiga vara kohale, kuid saime kohe sooja vastuvõtu osaliseks! Nad olid meie saabumiseks kõik väga põhjalikult ära organiseerinud, meile saadeti eelnevalt ka päeva ajakava. 

Nimelt nägi meie päev välja selline, et kõigepealt saime tuuri nende üliõpilaskonna majas. Jah, neil on päris oma maja, koos kino, väga mitme kohviku ning nõustamiskeskusega. Pärast majatuuri olid igal meie üliõpilaskonna (ÜK) liikmel, keda oli kokku kuus, eraldi kohtumised oma valdkonna esindajaga. 

SUSU nõustamiskeskus

Nii saidki Johanna (ÜK juht) ja Triin (personalijuht) poolteist tundi arutada SUSU presidendi Emily ning CEO Scottiga. Peamiselt saadi teada, et kuigi kahe erineva riigi ülikooli esindused töötavad erinevalt, on ka palju sarnasusi. Meil oli selle üle väga hea meel, et me töötame sarnaselt. Kui meie üliõpilaskonnas töötab 11 inimest, siis nende meeskonna suurus jääb 80 inimese kanti. Lisaks on nende eelarve pea 23 korda suurem kui meie oma. Seetõttu on neil igas mõttes rohkem ressurssi, et välja pakkuda rohkem ja paremaid lahendusi üliõpilaste murede lahendamiseks. 
Üks huvitav lahendus, mida nemad kasutavad, on “You make change”. See seisneb selles, et nende koduleheküljel saavad kõik üliõpilased pakkuda välja ideid või küsida küsimusi. Igal reedel arutatakse koosolekul, milliseid ideid ja kuidas oleks võimalik teostada. Hiljem vastatakse kõigile küsimustele ja muudatusettepanekutele veebis avalikult, nii et kõigil üliõpilastel on võimalik neid lugeda. Seeläbi saavad kõik üliõpilased üliõpilasesinduse töös kaasa rääkida ning pakkuda välja võimalusi ülikoolielu parendamiseks viisil, mida üliõpilasesinduse liikmed ise näha ei suuda. 

Laura meile majatuuri tegemas

Erik (ÜK juhatuse liige sotsiaalpoliitikas) kohtus Lauraga (Vice-President Welfare and Community), nemad rääkisid sotsiaalpoliitika teemade sarnasustest ja erinevustest kahes ülikoolis. Oli rõõm kuulda, et ka SUSU-le on olulisteks teemadeks vaimne tervis ja jätkusuutlikkus. Sellest lähtuvalt saadi ülevaade sealsetest vaimse tervise tegevustest, nende hulgas “Nightline” ja “Look After Your Mate” programm, mis on mõlemad tudengite algatatud ning aitavad vaimse tervise probleemidega tudengeid. Veel olid teemaks üliõpilaste majutuse korraldus, erivajadustega tudengid ning diskrimineerimine. Selgus, et oma suurusest ja rahalistest võimalustest tulenevalt on SUSU-l võimekus tagada kõigile tudengitele majutus ning anda üliõpilastele kvaliteetne nõustamine korterite üürimise alal. Paraku selgus, et erivajadustega tudengitele ligipääsetavuse tagamine on ühtviisi problemaatiline nii Southamptonis kui Tallinnas. Vestlusel jagati omavahel nippe ja mõtteid ligipääsetavuse parandamiseks ning probleemide lahendamiseks. Kõige rohkem oli ilmselt õppida diskrimineerimise teemadel – kuigi ühiskonnad ja nende ajalugu on küllaltki erinevad, on Southampton lahendanud mitmeid probleeme, mis meil on päevakajalised või alles tekkimas. Saadi palju erinevaid nippe ja ideid, kuidas probleemidega proaktiivselt tegeleda ning olla ülikooliga heas partnerluses diskrimineerimise vähendamiseks.

Fotol Johanna, Erik ja Jo

Iris (ÜK spiiker) ning Liisi-Ann (ÜK juhatuse liige hariduses) kohtusid Jo’ga (Vice-President Education and Democracy) ja Soniaga (Director of Representation), kellega ühiselt vaadati põhjalikult läbi SUSU struktuur ja leiti kahe ülikooli sarnasused ja erinevused. Arutleti SUSU üliõpilaskonna valimiste teemal ning sellega seonduvalt toodi välja ka tudengite valimisaktiivsus, milleks neil on 20%. Analüüsiti, mis valimiskampaaniates toimib ning noori kandideerima, valima kutsub. Jagati mitmeid nippe, kuidas infot paremini levitada ülikoolis, näiteks õppejõudude sõnadele rohkem panustades ja mõeldi läbi ka viisid, kuidas kõige edukamalt motiveerida tavatudengeid kui ka üliõpilasesindajaid. Üleüldiselt vaadati milline on SUSU lahendus dokumentide jagamisel tudengkonnaga, milliste meediumite kaudu ning kuidas ja kas saavad tudengid rahalisi toetuseid. Selgus aga, et need määratakse siiski ülikooli enda poolt. Saime teadlikuks ka väga toredast mentorlusprogrammist nagu tudengite vahelised perekonnad, nimelt kolmanda aasta omad on vanavanemad, teise aasta omad emad, isad ja esimese aasta omad lapsed. Selline idee perekonnast on mõeldud olema moraalseks toeks tudengitele ning see kõlab väga lahedalt! 

Anett (ÜK kommunikatsiooni-ja turundusjuht) kohtus SUSU kommunikatsioonijuhi Beckyga, kes rääkis peamiselt, kuidas nemad oma üliõpilaskonna valimisaktiivsust stabiilsena hoiavad, mis on nende põhimõtted sotsiaalmeedias, milliseid kampaaniaid korraldavad ning mis on need teemad, mis üliõpilasi päriselt kõnetavad. Näiteks võtavad paljud tudengid osa üritustest, kus osalevad loomad või on palju tasuta toitu. Samas kui tundub, et tudengitele on oluline jätkusuutlikuse teema, mille üle palju sotsiaalmeedias nurisetakse, siis reaalsuses selle lahendamiseks korraldatud üritusest võta osa väga vähe tudengeid. Nende kommunikatsioonitiim koosneb, erinevalt meie omast, viiest inimesest: kommunikatsioonijuht, turundusjuht, videograaf, animeerija ning graafiline disainer. Nii on neil lihtne pidevalt uusi ja põnevaid videosid toota, mis nende arust töötavad sotsiaalmeedias kõige efektiivsemalt. 

Arutelu kõikide osapooltega

Pärast kohtumisi oli meil ühine lõuna koos kõikide SUSU juhatuse liikmetega nende vegan kohvikus. Mille nad alles hiljuti avasid, et tõsta teadlikkust rohelisest mõttemaailmast tudengite seas ja panustada ka ise sellesse.

Meie päev lõppes ümarlauaga, kus oli lisaks SUSU juhatuse liikmetele ka mitmeid organisatsiooni töötajaid ning valdkonna juhte. Ühiselt arutleti kokkuvõtvalt mitme teema üle. Näiteks selgus, et meie üliõpilaskonnad on mõttemaailma poolest küllaltki sarnased, meile mõlemal on tähtsad tudengite vaimne tervis ja jätkusuutlik maailm. Lisaks leidsime, et kuigi meil on küllaltki erinev kõrghariduse rahastamine, on ka seal ühiseid jooni. Ka Inglismaal peavad tudengid kooli kõrvalt tööl käima, olenemata sellest, et neil on õppelaen. Arutasime ka viimasel ajal aktuaalset teemat: seksuaalne ahistamine ning jagasime ideesid, kuidas selle probleemiga tegeleda, kuidas seda uurida ja kuidas pakkuda tudengitele selle teema juures tuge/vaimset nõustamist.

Aitäh, Southampton University!