Üliõpilaskonna kontor ajutiselt suletud

Seoses COVID-19 levikuga oleme otsustanud kontori ajutiselt sulgeda. Tegemist on ennetusmeetmega.
* Seoses kontori sulgemisega ei saa kontoris tellida ega kätte saada ka ISIC-kaarte.
* Edasi lükkub volikogu hääletamine, sest sedelhääletuse toimumine pole turvakaalutlustel võimalik. Tõenäoliselt toimub hääletamine aprilli alguses.
* Sõrmuste tellimine on võimalik ainult meili kaudu, kuid oma sõrmuse suuruses peab olema kindel.
* Tallinna Ülikoolis toimuvad üritused lükatakse edasi ja jagatakse jooksvat infot.

Küsimustega saab pöörduda isic@esindus.ee või sõnumitesse.

Kui oled viibinud reisil, siis suhtle õppejõududega ja jää võimalusel kaheks nädalaks koduõppele.
Jälgi oma tervist ning palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral kontakteeru telefoni teel koheselt arstiga.

Hoolitse enda ja teiste tervise eest!

With the spread of COVID-19 we have decided to temporarily close the office. It is prevention.
* Due to the decision, you can not order or get your ISIC-cards from the office.
* Student Union Representative Council voting is postponed because the voting consists of paper voting and it does not seem reasonable at the moment. The voting will probably take place at the beginning of April.
* TLU rings can only be ordered by email and you need to be sure of your ring size.
* Events that were planned in TLU are postponed and information will come by time.
If you have any questions turn to isic@esindus.ee or messages.

If you have travelled in the past days contact your teachers and if possible study at home for two weeks.
Monitor your health and contact your doctor immediately by phone if you have fever, cough or breathing difficulties.

Take care of yourself and others’ health!