Hei aktiivne, pealehakkaja tudeng, kel on nägemus, milline võiks olla Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna nägu!

Käimas on kandideerimine üliõpilaskonna juhi positsioonile!

Üliõpilaskonna juhi vastutusvaldkonnad on:

1. Organisatsiooni üldjuhtimise teostamine;

2. Juhatuse ja kontoripersonali töö koordineerimine;

3. Teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest vastutamine;

4. Üliõpilaskonna koolitus- ja arenguvaldkonna eestvedamine;

5. Üliõpilasnõukogude arendustegevuse koordineerimine;

6. Üliõpilaskonna välissuhete korraldus;

7. Ülliõpilaskonna esindajate tegevuse koordineerimine ülikooli senatis ning üliõpilaskondade liitude organites;

8. Ametikohajärgselt ülikooli kolleegiumi, senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu kuulumine.

Üliõpilaskonna juhi töö on palgaline, kuus 900€ bruto. Üliõpilaskond pakub oma liikmetele mitmeid koolitusvõimalusi ning korraldab oma toreda meeskonnaga regulaarselt motivatsiooniüritusi. Töökoht asub ülikooli Silva majas, üliõpilaskonna kontoris. 

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • Vabas vormis täidetud kandideerimisavaldus
  • Motivatsioonikiri 
  • CV 

Kandideerimismaterjalid tuleb esitada  hiljemalt 4.mail 2022 üliõpilaskonna kantseleisse Silva maja esimesel korrusel või elektrooniliselt aadressile spiiker@esindus.ee. Kõigil kandideerijatel on kohustus osaleda 18. mail üliõpilaskonna volikogu istungil, kus võtavad aset valimised.

PS! Juhatuse liige peab olema Tallinna Ülikooli üliõpilane ning ei tohi olla ühegi erakonna aktiivne liige.

Lisainfot küsi: Kristen Aigro esimees@esindus.ee