Üliõpilaskonna juhi pöördumine üliõpilastele* / Student Union chairman’s appeal to students*

*Kõne õppeaasta avaaktuselt / *Speech from Opening Ceremony of the academic year

Head kaasüliõpilased, ülikoolipere, lugupeetud ülikooli juhtkond

Ma tunnen, et tänasel päeval pean ma eestkätt alustama tänamisega. Olen Tallinna Ülikoolis õppinud praeguseks kolm aastat. Esialgu oli mu eesmärk ülikooli astudes vaid kraadi omandamisega seotud ning muuhulgas lootsin, et äkki leian paar uut sõpra kah. Aga pärast paari kuud töötava tudengi igapäevaelu andsin ma oma näpu kogemata ühele üliõpilasorganisatsioonile. Ja noh.. ju siin paljud teavad, et kui annad näpu, võetakse terve käsi ja siin ma nüüd olen. 

Aga toimetamine üliõpilaskonnas näitas mulle, kuivõrd avatud ja kaasav on ülikooli juhtimisstiil. Olgu tegemist väikeste praktiliste muredega nagu erinevused kursuseprogrammi ja õppeaine sisu vahel või hoopis terve ülikooli keskkonnasõbralikkust puudutavad murekohad – ülikooli töötajad ning juhtkond kuulavad mind kui mul on mure ja on alati olnud lahendustele orienteeritud. 

Suureski on see tudengisõbralikkus ja kaasamine tänu meie täna viimast päeva ametis olevale rektorile. Ma näen, et see suhtumine peegeldub ülevalt alla ja on toonud kaasa olukorra, kus mitte ükski konflikt ei näe lahendamatu. Kallis Tiit. Kõigi üliõpilaste nimel soovin ma täna Sind südamest tänada selle kõige eest, mis Sa meie heaks teinud oled. Meie ülikool ei ole saa olema see sama ilma sinuta. 

Küll aga ega ülikool seisma ei jää ja me liigume ikka üheskoos edasi.

Head üliõpilased, ülikoolipere. Te olete ilmatuma vahvad! Aitäh! 

This new academic year will definitely be an interesting one. There will probably be thousands of small problems to solve and quite a few large issues to deal with. For example, although I understand the reasons this year, I hope that our university never again has to deny immatriculation to a large group of qualified, motivated and gifted students ever again. 

I also hope that our students keep in mind that it is not possible to go through life without a support system around you. I said this last year when I spoke at the same event and I want to say it again. Take the time to get to know the people around you, create connections and build a community. This will not only help you later in life but will also make your university years a lot more interesting. 

I have a feeling that this will be a year of change for our university. Not only will we be looking for a new rector but we will have to come to terms with the implications of COVID-19. For us students, there are a lot of unknowns in our lives at the moment and this is probably true for the people steering this huge university ship as well.