Üliõpilaskonna juhatuse aasta kokkuvõte

Jõulukella helina ja kliimasoojenemisest lumeta jäänud maaga ongi 2019. aasta kohe möödunud. Tegemist on olnud väga tegusa ajaga, mille sisse on mahtunud nii mõndagi.

Aasta alguses tegeles üliõpilaskond suuresti alusdokumentide uuendamisega ning tuuleiiliga kandus meieni teadusrahastuse problemaatika. Aktiivsete tudengitena ja teadlaste toetajatena andsime ka meie oma panuse meeleavaldustel ning kampaaniatel. Samal ajal oli uuendamisel kõrgharidust puudutav seadusandlus, sealhulgas meid kõiki otseselt puudutav Tallinna Ülikooli seadus. Samuti kaasati üliõpilaste esindaja eetika töörühma ning asuti kaardistama ahistamist ülikoolis.

Juulis andis eelmine juhatus teatepulga üle uuele – suvisel rannaperioodil aga ei saanud uus juhatus puhata, vaid kohe asuti ülikooli hobusevaraste meediaskandaali keskel kaitsma. Sama tormiliselt tõusis päevakorda kõrghariduse alarahastatus ning laiem arutelu tasulise ja tasuta kõrghariduse ümber, mille lainel on pidanud üliõpilaskond ka ülejäänud aasta seilama.

Uuest õppeaastast kehtima hakanud üliõpilaskonna põhikiri ja üliõpilasnõukogude põhimäärused tõid suure muutuse tervesse organisatsiooni. Muutunud üliõpilasnõukogu liikmeks astumise kord vähendas märgatavalt bürokraatiat ning erinevate valimiste arvu ning aitas esile tõsta tegelikku tööd üliõpilaselu arendamisel. Kauaoodatud reform pani aluse lihtsamale üliõpilaste kaasamisele ning ühtekuuluvuse vaimsusele.

Uue ülikooli arengukava loomine andis võimaluse üliõpilaskonnal endale olulisi teemasid veelgi enam ülikooli tasandil rõhutada. Nii ongi tänasel senati istungil vastuvõtmisel uus arengukava, kust võib leida neli üliõpilaskonna tõstatatud teemat: roheline ülikool, esmakursuslastele tugi, vaimne tervis ja vilistlaste kaasamine.

Rohelise ülikooli ja rahvusvahelistumise teemadega oleme tegelenud jõudsalt kogu teise poolaasta jooksul, et tagada üliõpilaste arvamuse jõudmine ülikooli ning luua veelgi olulisi muutusi. Valmimas on rohelise üliõpilaskonna juhend ning juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas lööb aktiivselt kaasa rahvusvahelise õppe strateegia loomisel.

Selle kõige juures oleme andnud endast parima, et ka meie üritused oleksid kõrgetasemelised. Kevadel ja sügisel toimus üle aastate taas Roheline Nädal, mis mõtestas lahti rohelist elustiili ning kaks korda aastas toimus Tudengivarju Nädal. Lisaks on aasta jooksul möödunud meeleolukad juhatuse ärasaatmine ja üliõpilaskonna sünnipäev, avaaktus, tudengimess – MELU ja rebaste ristimine ning teklitseremoonia. Meie üliõpilasnõukogud ja klubid on tegusalt korraldanud nii meelelahutuslikke kui hariduslikke üritusi kogu õppeaasta vältel.

Pärast nii tempokat, kuid õpetlikku ja huvitavat aastat jääb üle vaid loota, et ka järgmine aasta tuleks nii tegus ja asjalik ning üliõpilaskond sealjuures ei väsiks.

Head vana-aasta lõppu ja ilusat uut aastat!