Üliõpilaskonna esindajad osalesid Türgis Erasmus+ projektis

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna esindajad Jete-Maria Vürmer, Risto Kaljuste ja Triin Heinaste osalesid Erasmus+ projektis „Youth are talking about career and emloyment“, mis toimus Türgis, Sorguni linnas. Programmi täitsid arutelud noorte karjäärivõimalustest ja töötusest ning oluline oli kultuuridevaheliste sidemete loomine.

Seitsme päeva jooksul jagasid rohkem kui viiskümmend inimest kaheteistkümnest erinevast riigist oma kogemusi noorte karjäärivõimaluste suurendamiseks ja töötuse vähendamiseks. Tehti grupitöid ja ettekandeid, viidi läbi arutelusid ning tutvuti kultuuride erinevustega.

Korraldajad olid hoolitsenud ka selle eest, et külalised õpiksid tundma teineteist ja ka Türgit. Koos külastati kohalikku Bozoki ülikooli, noortekeskust ja Sorguni linnapead. Samuti toimusid kultuuriõhtud, kus iga osaleja sai tutvustada oma riiki.

Üliõpilaskonna esindajad peavad projektis osalemist väga harivaks, motiveerivaks ja silmaringi avardavaks kogemuseks. Neil oli võimalus õppida erinevatelt inimestelt ja omakorda jagada oma kogemusi. Pärast seitset kogemusterikast päeva said kõik osalejad Youthpass sertifikaadi.

Kokkuvõtte koostas Triin Heinaste