Üliõpilaskonda asub juhtima Britt Järvet

Britt Järvet18. mail  toimunud TLÜ Üliõpilaskonna volikogu istungil valiti Üliõpilaskonna  juhatuse esimeheks Britt Järvet ja aseesimeesteks Eva Liina Kliiman sotsiaalpoliitikas ning majandus- ja finantsvaldkonnas Karl Andreas Sprenk.
Britt Järvet õpib teisel kursusel riigiteadusi ning on hetkel Üliõpilaskonna aseesimees haridus- ja teaduspoliitikas. 2013-2014 juhtisid Järvet ja Sprenk koos Eesti Õpilasesinduste Liitu.  Karl Andreas Sprenk on riigiteaduste 2. kursuse tudeng, kes hetkel veab eest üliõpilasnõukogu Civitas tööd. Kolmas juhatuse liige Eva Liina Kliiman õpib samuti riigiteadusi ning on tegelenud sotsiaalse võrdsuse teemaga Eesti Üliõpilaskondade Liidus.
Uue juhatuse peamisteks eesmärkideks on õppekvaliteedi tõstmine, üliõpilastega parema kontakti saavutamine ning pädev esindustöö.
Hetkel on valimata aseesimees haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas.
Uue juhatuse aastane mandaat algab 1. juulil. 
üliõpilaskonna juhatus 2016:17