Üliõpilaskond tasustas parimaid Teenetemärkidega.

Teenetemärgid margid2016
II klassi II järgu teenetemärgid pälvisid Sandra Horma, Merlin Porkma, Siim Salula, Kalle Sepp.
Sandra Horma võttis RASI üliõpilasnõukogus tegutsemise kõrvalt üliõpilaskonna volikogus kanda ka asespiikri vastusrikka rolli, mille järel sai temast esimene üliõpilaskonna volikogu naisspiiker. Oma kahe ametiaja jooksul paistis ta oma töös silma täpsuse ja konkreetsusega ning tegutses ühtse meeskonnana koos üliõpilaskonna juhatusega.
Merlin Porkma tegutses kolme hooaja jooksul Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri kontsertmeistrina. Oma professionaalsuse, rahuliku ja samas nõudliku meelega panustas ta orkestri kunstilise taseme tõusu, tänu millele on seda üha enam hakatud nimetama Eesti parimaks amatöörorkestriks.
Siim Salula alustas psi üliõpilasnõukogus ning liikus sealt edasi volikokku, kus ta õige pea spiikriks valiti. Keerulisel ajal hoidis ta inimesi koos ning juhtis istungeid karmikäeliselt, andes hea eeskuju ka tulevastele spiikritele.
Kalle Sepp on olnud Tallinna Ülikooli Meeskoori eestvedaja ja dirigentide kõrval oluline juht ligi 15 aastat. Ta oli 10 aastat koori president, korraldades selle aja jooksul vabatahtlikuna kogu koori tegevust. Lisaks on ta ka tunnustatud solist, kes oma tegevustest avalikkusele rääkides on alati esile tõstnud oma eriala ja ülikooli. Kalle on nii oma õpingute ajal kui ka vilistlasena osalenud kümnete Tallinna Ülikooli sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel mitmetes eri rollides. Ta tegutses ka aktiivselt Tallinna Ülikooli üliõpilasesinduses 2000ndate alguses, mil üliõpilased võitlesid edukalt nii Tallinna Ülikooli nime kui ka üliõpilaselamute renoveerimise eest.
III klassi I järgu teenetemärk omistati Kaidi Kivioja’le, kes esindas Eestit 2016. aasta suveolümpiamängudel ning saavutas seal triatlonis 44. koha.
III klassi II järgu teenetemärgid said Mariliis Eensalu, Ivan Lavrentjev, Sander Paekivi, Rave Puhm, Ingel Terasmees-Mellik.
Mariliis Eensalu esindas noore spetsialisti ja TLÜ geoökoloogia vilistlasena Eestit rahvusvahelisel kõrgetasemelisel ookeaniteemalisel konverentsil Our Ocean, One Future Washington D.C.-s.
Ivan Lavrentjev on autoriks bakalaureusetööle „1993. aasta Narva autonoomia referendumi läbiviimine ja -kukkumine”, mis pälvis Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde auhinna, HTM üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas ning Rahvusarhiivi 2015. aasta tudengipreemia.
Sander Paekivi lühiloeng “Inimkeele dünaamika modelleerimine” valiti Eesti Teaduste Akadeemia kolme minuti loengute konkursi võidutööde hulka.
Rave Puhm pälvis HTM üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 1. preemia terviseuuringute valdkonnas oma magistritööga „Laste loovust ja heaolu toetav savitöö eelkooli kunstitundides”.
Ingel Terasmees-Mellik pälvis HTM üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas oma magistritööga „Haridusliku erivajaduse diskursuse konstrueerimine Eesti trükimeedias Postimehe arvamuslugude näitel”.