Üliõpilaskond jagas teenetemärke

Eelmisel reedel jagas Üliõpilaskond välja teenetemärgid inimestele, kes on Üliõpilaskonna töösse olulise panuse andnud.

II klassi I järk “Studiosus assiduus“ (tegutseja-märk)

Antakse Tallinna Ülikooli üliõpilasele või vilistlasele silmapaistva tegevuse ja Üliõpilaskonna arendamise eest.

Katrina Koppel on Üliõpilaskonnas aktiivselt kaasa löönud 2011. aastast saati, mil alustas kursusevanemana, oli üliõpilasnõukogu Civitase liige ning Üliõpilaskonna aseesimees haridus- ja teadusvaldkonnas. Esindas Üliõpilaskonda ülikooli Senatis, Eesti Üliõpilaskondade Liidus ning ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogus. Lisaks edukale Teadusnädalale alustas ta ka uusi projekte, nende seas näiteks praktikavõimaluste pakkumine Üliõpilaskonnas ning TLÜ ööraamatukogu, mis võimaldas tudengitel eksamisessiooni ajal kasutada õpinguteks vajalikke materjale ka väljaspool tavalisi raamatukogu lahtiolekuaegu. 

Enelin Paas  juhtis Üliõpilaskonda läbi struktuurireformi ning pühendas suure osa oma ajast kohvik Oaasi väljakutsete lahendamisele ja arendamisele. Läbi esindajakarjääri käis ta läbi kõikvõimalikud astmed üliõpilasnõukogu liikmest, kursusevanemast ja tuutorist voliniku ja  Üliõpilaskonna esimeheni ning tegeles terve TLÜ esinduse juhtimisega mitte üks, vaid suisa kaks aastat. Tal on olnud kahtlemata suur roll Üliõpilaskonna rekotraadile tõsiseltvõetavaks partneriks olemisel ning soojade suhete hoidmisel ka teiste kõrgkoolide esindustega aegadel, kui Eesti kõrgharidusmaastikku läbisid suured muutused. 

Aavo Kubja oli üheks Psühholoogia Instituudi üliõpilasnõukogu PSI asutajaliikmeks, kes andis olulise panuse selle üliõpilasnõukogu arengusse. Veelgi suurema panuse on ta aga andnud kultuurivaldkonda, eelkõige TLÜ traditsiooniliste ürituste korraldamisse – tema eestvedamisel on toimunud muuhulgas mitmed Peda Folgid ja Kirjanduse ja Muusika õhtud. Oli aastatel 2007-2010 ÜK volikogu liige, juhtinud ka ÜK volikogu arenduskomisjoni. On olnud ka tuutor, Lastetoa vabatahtlik, TLÜ ÜK ajalehe küljendaja. Kuulub hetkel TLÜ vilistlaskogu juhatusse.

Monika Maljukov on panustanud Üliõpilaskonda 2006. aastast, olnud tegev nii üliõpilasnõukogus (STÜN, hiljem Civitas), volikogus, Üliõpilaskonna juhatuses aseesimehena kui ka mitmel korral järelevalvekomisjonis, kus ta veel 2014. aastal lõpuni välja nõu ja jõuga abiks oli Üliõpilaskonna dokumentide ja põhimõtete mõistmisel. Oli Eesti Üliõpilaskondade Liidu volinik 2007-2010. 2008-2010 Üliõpilaskonna juhatuse aseesimees haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas, kuulus ka TLÜ senatisse. 

Joonas Pärenson alustas aktiivset tegutsemist üliõpilaskonnas 2005. aastal kandideerides Üliõpilaskonna volikogusse, kuid valiti kaaslaste poolt koheselt volikogu asespiikriks. Tema suurt pühendumust ja töövõimet näitab ka see, et vähem kui aasta hiljem valiti ta juhatuse aseesimeheks sotsiaalpoliitika valdkonnas ning pärast seda Üliõpilaskonna juhatuse esimeheks. Tal oli suur roll sideme loomisel Helsingi Ülikooli Üliõpilaskonnaga. Tema juhtimisel ja koostöös muutusid üliõpilaskonna ja rektoraadi suhted konstruktiivsemaks ning üliõpilaskonna roll professionaalsemale organisatsioonile iseloomulikumaks. Koostöös Haapsalu ja Rakvere kolledži üliõpilasnõukogudega loodi volikogu regionaalapoliitika nõukogu, eesmärgiga siduda kolledžid rohkem ülikooliga. tema eestvedamisel ja toel käivitati TLÜ tudengileht TuleTee.

Marko Vainu on andnud olulise panuse üliõpilasnõukogu MooL töösse selle juhtimisel 2011-2013, teda on kirjeldatud kui “MooL’i hinge”, ilma kelleta poleks instituudis midagi toimunud. Praegu on ta üliõpilaste esindaja TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppekolleegiumis. Samuti on märkimisväärne tema eeskujulik töö tudengite esindajana Tallinna Ülikooli senatis alates 2011. aastast kuni tänase päevani. Tema näol on tegu asjaliku doktorandiga, kelle arvamust senatis reaalselt kuulatakse. Ta on olnud ka senati teaduskomisjoni esimees. Tema panust ilmestab ka see, et ta on ilmselt ainuke tudengiesindaja senatis, kes on Üliõpilaskonna volikogu istungitel puldis senati tööst volikogule aru andnud, olemata sealjuures Üliõpilaskonna juhatuse liige. Ka väljaspool senatit on Üliõpilaskonna esindajad saanud temalt kasulikku nõu ja abi, seda eriti just haridusteemadel.

 

III klassi Studiosus Magnificus (suur tudeng)

Antakse ülikooli üliõpilasele silmapaistva üksiksaavutuse eest ülikooli üliõpilasena esinedes või ülikooli esindades.

Elisa Avik ja Jaan Kalmus Jr on  Tudeng TV asutajaliikmed ja põhilised eestvedajad. Tudeng TV asutati 2013. aastal TLÜ erinevate erialade tudengite algatusel Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna klubina ning tudengite hääletoruna, mis on möödunud kahe aasta jooksul jõudsalt kasvanud ja muutunud võrdlemisi iseseisvaks MTÜ-ks, mis pakub rohkelt eneseteostusvõimalust vägagi erinevate erialade tudengitele. Tudeng TV-l on tänaseks olemas oma veebikanal, üks regulaarne saade ning selle uudislugusid kajastatakse sageli ka internetimeedias, kus see jõuab laiema vaatajaskonnani. Tudeng TV’d võib pidada üheks Tallinna Ülikooli tudengite edulooks ja selle loojad väärivad tunnustamist.

Tänukirjad

Tänukirjad jagati välja järgmistele inimestele: Helen Mägi, Eva-Maria Vaher, Karmen Aasma, Karl Sprenk, Egon Erik Holger Liinar, Regina Maslova, Kaarle Olavi Varkki, Liis Ivaste, Monika Lell, Triin Heinaste, Helen Loos, Hele-Riin Metsal, Elis Koor, Marianne Jõesaar, Karin Salu, Doris-Marii Kondrat, Liisi Sepp, Taiki-Viia Tungal, Tauri Kirsipuu, Anna Vahter, Jakob Mellov, TLÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakond, TLÜ rektoraat, Oaasi juhataja Jonas Kunnberg, Marleen Rootamm, Elina Lait, Anna-Helena Purre, Triin Roos ja Andrus Muuga.