Tudengiprojekt on Tallinna Ülikooli üliõpilase või tudengiorganisatsiooni liikme korraldatud sündmus (seminar, koolitus, konverents, kontsert, etendus, konkurss, või meelelahutusüritus), millel on selge eesmärk, ajaline kava ja eelarve.

  • Enne toetuse taotlemist palun kirjuta oma plaanist ning projektist vabas vormis meilile aseharidus@gmail.com.
  • Taotlusi saavad esitada kõikide tasemete üliõpilased!

Esitatava projekti eemärk peab olema seotud vähemalt ühega järgnevalt:

  1. Eriala arendus – projekt aitab kaasa üliõpilaste teadustöö populariseerimisele, soodustab erialast seotust ning erialast aktiivsust;
  2. Kodanikuühiskonnas kaasa rääkimine – projekt tõmbab tähelepanu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja/või probleemidele ning innustab üliõpilasi mõtlema ühiskonnas olulistele teemadele;
  3. Traditsioonide hoidmine ja edendamine – projekt kannab rahvuslikke, Tallinna Ülikooli või üliõpilaskonna traditsioone;
  4. Kaasamine – projekti on korraldus- ja/või osalemistasandil kaasatud Tallinna ülikooli tudengid ja teised ülikooli liikmed, üliõpilaskonnad, üliõpilasorganisatsioonid ja teised koostööpartnerid;
  5. Tervislike eluviiside ja looduskeskkonna väärtustamine – projekt propageerib tervislikke elamis- ja käitumisviise ning tõstab teadlikkust looduskeskkonna hoiust.

Taotlemine ja määramine

Tudengiprojekti toetuse taotlemiseks tuleb Üliõpilaskonnale esitada projekti kavand vastaval taotlusvormil. Taotluseid võetakse vastu paberkandjal üliõpilaskonna kontoris (S-139) või e-posti aadressil projekt@esindus.ee

Positiivse rahastamisotsuse korral teavitatakse taotlejat e-posti teel, millest alates on lubatud projektiga seotud kulutusi teha.

Aruanne tuleb esitada koos kuludokumentidega projekti lõppkuupäevast 30 päeva jooksul. Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist (ehk tagasiulatuvalt).

Eelistatakse projekte, mis on madala eelarvega ning on põhjendatud ja selge tegevusplaaniga.

Küsimuste korral võib pöörduda projekt@esindus.ee.

VORMID: