Kandideeri 2021/2022 õppeaastaks üliõpilaste esindajaks Tallinna Ülikooli senatisse!

Tallinna Ülikooli senat on ülikooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu. Üliõpilaste esindajad moodustavad vähemalt 1/5 senati koosseisust. Kandideerimise tulemusel läheb täitmisele kokku kuus positsiooni, millest ühele on septembrikuuks kandideerimine veel avatud!

Senati pädevusse kuulub ülikooli administratiivsete küsimuste üle otsustamine kõige kõrgemal tasandil, nagu võtta vastu ja teha muudatusi ülikooli alusaktides; rääkida kaasa rahvusvaheliste tudengite huvikaitse edendamisel; otsustada õppe- ja teadustegevuse üldküsimusi jne.

Kõikide õppeastmete tudengid on oodatud kandideerima! Senati liikme volitused algavad 19. septembril.

Kandideerimiseks tuleb esitada allkirjastatud kandideerimisavaldus ning motivatsioonikiri hiljemalt 17.09.2021 kell 17.00 elektrooniliselt meiliaadressile spiiker@esindus.ee. Valimised toimuvad volikogu korralisel istungil 22.09.2021. Kandidaatidega võetakse ühendust ning edastatakse täpsem info valimiste ning istungi kohta enne istungit.