Kandideeri 2022/2023 õppeaastaks üliõpilaste esindajaks Tallinna Ülikooli senatisse!

Tallinna Ülikooli senat on ülikooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu. Üliõpilaste esindajad moodustavad vähemalt 1/5 senati koosseisust. Kandideerimise tulemusel läheb täitmisele kokku kuus positsiooni.

Senati pädevusse kuulub ülikooli administratiivsete küsimuste üle otsustamine kõige kõrgemal tasandil, nagu võtta vastu ja teha muudatusi ülikooli alusaktides; rääkida kaasa rahvusvaheliste tudengite huvikaitse edendamisel; otsustada õppe- ja teadustegevuse üldküsimusi jne.

Kõikide õppeastmete tudengid on oodatud kandideerima! Senati liikme volitused algavad 19. septembril.

Kandideerimiseks tuleb esitada allkirjastatud kandideerimisavaldus ning motivatsioonikiri hiljemalt 14.05.2022 elektrooniliselt meiliaadressile spiiker@esindus.ee. Valimised toimuvad volikogu korralisel istungil 18.05.2022. Kandidaatidega võetakse ühendust ning edastatakse täpsem info valimiste ning istungi kohta enne istungit.