Tööle asus Rohelise Kuu projektijuht / Green Month Project Manager has began her work

Alates 22. veebruarist töötab üliõpilaskonna kontoris Rohelise Kuu projektijuht Katerina Chantzi, kelle korraldada on aprillis toimuv suurejooneline Rohelise Kuu ürituste seeria. 

Katerina on sotsiaalse ettevõtluse magistriõppekava üliõpilane, kes on loonud enda sotsiaalse ettevõtte BinFree, mis pakub pandipakendite äraveo teenust ning ettevõtetele keskkonnaalaseid konsultatsioone, koolitusi, motivatsioonisüsteeme ning üritusi. Tema kirg jätkusuutliku arengu vastu kajastub ka seni ülikoolis tehtus: eelmisel semestril osales ta topsivaba TLÜ ELU projektis ning jagas enda isiklikke jätkusuutlikkuse alaseid eesmärke ülikooli blogis. Lisaks on ta korraldanud mitmeid sellekohaseid üritusi nii Eestis kui ka teistes riikides.

Rohelise Kuu visioonina näeb ta võimalust korraldada mõjusaid ning tähenduslikke üritusi kõigile, et keskkonnateadlikud tegevused ei lõppeks 30. aprillil, vaid et iga osaleja õpiks midagi uut ning asuks saadud teadmisi igapäevaelus kasutama. Ta soovib, et Roheline Kuu oleks jätkusuutliku arengu alal teerajaja nii ülikoolisiseselt kui ka väljaspool ülikooli. Täpsemalt saad tema mõtetest lugeda allpool ingliskeelses tekstis.

Innustame julgelt kõiki Rohelise Kuuga seotud heade ideede ja mõtetega Katerina (rohelinenadal@esindus.ee) poole pöörduma.


Katerina Chantzi, the project manager of the Green Month, has been working in the Student Union’s office since February 22, organizing a spectacular series of Green Month events in April. She is doing her Master’s in Social Entrepreneurship and during her studies she has started her own social enterprise in Estonia, BinFree, that offers pickup recycling services for glass, plastic, metal drinking containers (deposit packages) and glass recyclables to households, restaurants, bars and companies to initiate a spillover of environmental actions through rewarding mechanisms, consultations, trainings, online courses and community events. 

Her passion for acting sustainably and  her values to inspire and help others  are evident throughout her career and her journey in Tallinn University. Last semester she participated in ELU project “TLU Topsivaba II and shared her personal goals for sustainability in the University’s blog. She has organised several events such as clean-ups , clothes swaps  and public lectures in Tallinn, Estonia and in the countries that she has previously lived and worked (Greece, Denmark and Malawi).  Her contribution to the local community has been recognised from the Population Policy Department of the Estonian Ministry of the Interior and Tallinn University, as she has been awarded with the Scholarship Recognising Civic Participation in 2020. 

Regarding her vision for the Green Month, she says:  “I am very happy that this year we have a Green Month instead of Green Week in the University. This gives the opportunity to organise more activities and focus on different aspects of sustainability. My vision for Green Month is to organise impactful and meaningful activities for everyone (online-offline, within and outside campus), so that the environmental action will not stop on the 30th of April but each participant can learn something and put it into action in their lives afterwards and define their own sustainability path in their everyday life. Tallinn University has pledged to be a Green University and I will do my best to make the Green Month a pioneer for the sustainable development for the University community but also for the Tallinn society. My vision for the future is to establish a green office in the University that is funded and approved by the University management and is jointly led by students and staff. Inclusiveness and diversity are very important elements of sustainable development and I would be more than happy to hear the university community’s needs, ideas, suggestions and worries regarding  the Green Month”.

We encourage you to contact Katerina (rohelinenadal@esindus.ee) with any ideas or suggestions you have about the Green Month.