Eeltingimused toetuste saamiseks

Taotleja…
1) …on Eesti kodanik või viibib Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel,
2) …õpingud ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,
3) …ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Kelle poole küsimustega pöörduda?

Kui Sul tekib küsimusi seoses õppetoetuste või stipendiumitega, võid julgelt kirjutada asesotsiaal@esindus.ee

Toetused

  • Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks.
  • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.

Üliõpilaskonna poolt pakutavate toetuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.