TLÜ tudengite rahuloluküsitlus

Hea Tallinna Ülikooli üliõpilane!

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond viib TLÜ üliõpilaste seas läbi küsitluse, mille eesmärk on välja selgitada rahulolu info kättesaadavuse ning üliõpilasesindajate tööga. Uuringu tulemusi kasutab Üliõpilaskond tudengite paremaks esindamiseks ning TLÜ Üliõpilaskonna arengukava ja kommunikatsioonistrateegia loomisel.

Küsimustik on anonüümne ja  vastamine ei võta rohkem aega kui 15 minutit.  Kõik, kes vastavad küsitlusele perioodil 16.-20. mai, osalevad Oaasi 10 korra kinkekaardi (lõunasöögi väärtuses, mis kehtib ka sügisel) ning Üliõpilaste Suvemängude priipääsme loosis.

Vasta küsitlusele siin: http://bit.ly/1Oe1Iog

Uuringu tulemused avalikustatakse juunis Üliõpilaskonna koduleheküljel www.esindus.ee