Soovid korraldada teadusega seonduvat üritust või projekti?
Sul on suurepärane idee lõputööks, kuid rahast jääb puudu?
Otsid tuge oma teadustöö esitlemiseks konverentsil?

Teeme koos teadust, esita taotlus kohe!

Meede 1 katab üliõpilase teadustegevusega seotud kulusid, milleks on:

 • andmete kogumisega seotud kulud;
 • töövahendite või teavikute soetamine;
 • avaldamisega seotud kulud nagu tõlkimine ja keeleline toimetamine.
  (Ülempiir ühes taotlusvoorus ühe taotluse kohta on 400 eurot).

Meede 2 katab üliõpilastele, koolinoortele ja laiemale avalikkusele suunatud teadust populariseerivate tegevustega seotud kulusid, milleks on:

 • erinevate ürituste korraldamise ja materjalide koostamisega seotud kulud.
  (Ülempiir ühes taotlusvoorus ühele taotlejale on 800 eurot).

Meede 3 katab bakalaureuseastme tudengite kirjutatud teaduslike tööde (sh. kursusetööde, lõputööde jms.) esitlemisega seotud kulusid, milleks on:

 • üritusele reisimise kulud (konverentsid, sümpoosionid, messid jne)
 • üritusel osalemisega seotud kulud
 • töö esitlemisega otseselt seotud muud kulud (mille relevantsust hindab komisjon)
  (Ülempiir ühes taotlusvoorus ühele taotlejale on 300 eurot).

Abikõlblikest kuludest saab täpsemalt lugeda projektide menetlemise korrast ja aruandluse juhendist.

Dokumendid

Tule nõustamisele!

Kui Sa pole veel päris kindel, kas tahad või oskad taotleda oma tegevuseks toetust, tahad oma idee üle arutada või muidu nõu küsida, siis kirjuta aadressil projekt@esindus.ee ja lepime kohtumise kokku.

Soovitused taotluse koostajale ja projekti elluviijale

  • Alusta kohe taotluse koostamisega (ära jäta seda viimasele nädalale).
  • Loe kõik materjalid läbi – menetlemise kord, taotlusvorm, aruande vorm.
  • Vaata, millistele projektidele on varem rahastust antud.
  • Tee omale selge projekti plaan: eesmärgid (üldised ja otsesed), väljundid (käegakatsutavad tulemused), tegevuskava, kes on iga tegevuse puhul teostaja ja vastutaja, millised on kulud kululiikide kaupa iga tegevuse elluviimiseks (töötasu, telefon, transport, materjalide trükk jne).
  • Lepi inimestega kohe alguses kokku mida nad projektis tegema peavad.
  • Tee selgeks kui palju iga asi maksab, võta vajadusel hinnapakkumised.
  • Tee omale selgeks mida rahastad ise ja millele küsid toetust.
  • Lase enne taotluse esitamist see sõbral üle lugeda: ta leiab üles vead, millest kohe ise aru ei saa.
  • Kui hakkad projekti ellu viima, siis jäta kõik kulu- ja maksedokumendid (arved, tšekid, maksekorraldused, piletid jne) kindlasti alles. Täpsemalt saab selle kohta lugeda aruandluse juhendist.
  • Küsi abi ja nõu projekt@esindus.ee või telefonil +372 56 93 63 56. 

Lisainfo

2012. aasta alguses võeti TLÜ teadusprorektori Katrin Niglase korraldusega vastu üliõpilaste teadustegevust toetavate projektide taotlemise ja menetlemise kord. Selle korra järgi toetatakse ülikooli uuringufondist tudengite teadusprojekte summas 6400 eurot aastas. Korra eesmärgiks on soodustada eelkõige bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste kaasamist teadustöösse. Aastane toetussumma jaguneb sügisese ja kevadise taotlusvooru vahel.

Inspiratsiooniks

Võib-olla saad inspiratsiooni teadusprojekti kirjutamiseks, kui vaatad järgnevaid videoklippe TLÜ teadushuvilistest tudengitest.