Teadusandmebaasid

Teadusandmebaasidest leiab kõige värskemaid uurimistulemusi ning usaldatavaid teaduslikke allikaid, millele oma teadustöödes julgesti tugineda võib.

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teavikute andmebaasid.

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu lehekülgedel täiendatakse pidevalt teadusandmebaaside alast infot, kutsutakse lugejaid üles uute andmebaaside testkasutamisele ning kirjutatakse andmebaaside juurde ka kasutusjuhendeid.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu korraldab aga ka andmebaaside kasutajakoolitusi. TLÜ Akadeemilise Raamatukogu teadusandmebaaside kasutajakoolitused on Sinule kui Tallinna Ülikooli üliõpilasele tasuta!

Koolitusel tutvustatakse erinevaid infootsinguvõimalusi (ESTER, E-ajakirjade kataloog A-Z, ScienceDirect, EBSCO andmebaasid jpm) ning arvestatakse koolituse koostamisel Sinu soove, mis valdkonna andmebaase soovid kasutama õppida.

Valik teiste Eesti ülikoolide/raamatukogude arvutivõrkudes ligipääsetavaid andmebaase: