Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss 2015

17. detsembril 2015 kuulutati välja Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss.

Konkursile võib esitada 2014/2015 õppeaasta jooksul kaitstud bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja diplomitöid ning teaduspublikatsioone, mis on ilmunud 2015. aastal ja mille ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav üliõpilane või vilistlane. 

Konkursitööd palume esitada teadusosakonda (ruumi T-317) või elektrooniliselt e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee hiljemalt 15. jaanuaril 2016.

Konkurss diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde ning teaduspublikatsioonide osas toimub järgmistes valdkondades:

 • humanitaarteadused (sh ajalugu ja kunstid, filosoofia);
 • sotsiaalteadused;
 • loodus- ja täppisteadused;
 • haridusteadused (sh ainedidaktika);
 • terviseteadused.

Konkurss doktoritööde osas toimub järgmistes valdkondades:

 • loodus- ja täppisteadused
 • sotsiaalteadused (sh kasvatus- ja terviseteadused)
 • humanitaarteadused (sh ajalugu ja kunstid)

Konkursil osalemiseks on vaja esitada:

 • konkursitöö (doktoritöö puhul peab  konkursile esitamisel olema lisatud väljavõte kaitsmiskomisjoni istungi protokollist);
 • teaduspublikatsiooni puhul esitatakse publikatsioonile lisaks väljaande nimetus, köide, ilmumiskoht ja aeg, soovitavalt ka eeldatav publikatsiooni klass Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) publikatsioonide klassifikaatori järgi. Teaduspublikatsiooniks loetakse publikatsioone, mis on klassifitseeritud ETIS-e publikatsioonide klassifikaatoriga 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 või 3.2. ETISe publikatsioonide klassifikaatori kirjeldus asub aadressil https://www.etis.ee/otsingud/classification.aspx;
 • autori nõusolek töö konkursile esitamiseks ja kinnitus konkursi tingimustega tutvumise kohta elektrooniliselt või paberkandjal juhul, kui tööd ei esita konkursile autor ise;
 • autori kontaktandmed (kontakttelefon ja e-posti aadress).

Konkursil autasustatakse esimesi kohti rahalise preemiaga. Teist ja kolmandat kohta tunnustatakse tänukirja ja ülikooli meenega.

Kõik premeeritud üliõpilased ja nende juhendajad kutsutakse üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisele konkursi võitjate konverentsile, mis toimub kevadsemestri teadusnädala raames.

KONKURSI STATUUT