Karikaturniiri eesmärgiks on kokku tuua Tallinna Ülikooli üliõpilased, vilistlased ja õppejõud, et võistelda meelelahutuslikel spordialadel.

Peaauhinnaks on..

MyFitness paneb võitjatiimile välja 30 päeva piletid vabalt valitud MyFitnessi spordiklubisse ning MyFitnessi tooted.

Pirita Surfiklubi auhind võitjatele on surfikoolitus Eesti ühe parima naissurfariga Pirita Surfiklubis.

Karikaturniir 2015/2016 üldjuhend

 1. KARIKATURNIIR:
  1.1 Tallinna Ülikooli Karikaturniir (edaspidi Turniir) on sportlik-meelelahutuslik üritus, kuhu on oodatud kõik noored ja nooruslikult sportliku hingega TLÜ tudengid, õppejõud, töötajad ja vilistlased.
 2. EESMÄRK:
  2.1 Turniiri eesmärk on pakkuda osalejatele pingelist sportlikku ja lõõgastavat meelelahutuslikku programmi.
  2.2 Selle käigus selgitatakse välja Turniiri parim üksus sportlikkuse arvestuses.
  2.3 Samuti populariseerida sportlikku tegevust Tallinna Ülikoolis.
 3. AEG JA KOHT:
  3.1 Turniir algab novembris ja lõppeb piduliku üritusega mais.
 4. KORRALDAJA:
  4.1 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond ning Spordiklubi. Peakorraldaja Marleen Valdmaa; email – sisesport@gmail.com
 5. OSALEJAD:
  5.1 Osaleda võivad kõik Tallinna Ülikooli instituudid ning organisatsioonid, ühendused, kes järgivad Turniiri juhendit.
  5.1.1 Organisatsioonide ja ühenduste alla kuuluvad nt Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna personal, Tallinna Ülikooli õppejõud, Tallinna Ülikooli vilistlased, välistudengid jne.
  5.2 Võistkonnad esindavad üldkokkuvõttes oma tiimi.
  5.2.1 Võistkonna võib kokku panna tudengitest, õppejõududest ja vilistlastest.
  5.3 Üks võistleja võib kuuluda karikaturniiri vältel ainult ühte võistkonda.
  5.3.1 Võistkond koosneb üldjuhul 5 liikmest, lisaks kellele võib olla ka 2 varuliiget, kes erinevate alade puhul põhimängijaid asendavad.
  5.4 Korraldajatel on õigus küsida võistlejate käest isikut tõendavat dokumenti.
  5.5 Registreerimine toimub 2 nädalat enne Karikaturniiri algust TLÜ Karikaturniiri Facebooki lehel : https://www.facebook.com/TLÜ-Karikaturniir-134174116632157/?fref=ts .
  5.6 Kui võistkond ei saa kohale tulla, siis peab ta oma mitte tulekust teatama vähemalt nädal enne ala toimumist.
  5.7 Kui registreerunud võistkond loobub osalemisest ühel alal, siis on võimalus mitte registreerunutel Karikaturniiril osaleda (ainult antud alal).
 1. AJAKAVA:
  6.1 Mängude ajakava kinnitab Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna Spordiklubi juhatus.
  6.2 Korraldajatel on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi, andes neist teada enne mänge. Mängude toimumisaja jooksul annab ala korraldaja tiimide kaptenitele info edasi võistluspaikades. Samuti läheb informatsioon üles facebooki lehele ’’TLÜ Karikaturniir’’.
  6.3 Üksuse soovil tehtavate muudatuste eelduseks on viie päevane etteteatamise aeg.
 2. SPORDIPROGRAMM:
  7.1 Esialgsed turniiri arvestuse punktialad on:
 • Bowling
 • Elamusgolf
 • Piljard
 • Laserlahing
 • Discgolf
 • Üllatusala
 1. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE:
  8.1 Parimate meeskondade arvestuses peetakse punktiarvestust. Iga ala siseselt selgitakse osalevate meeskondade vaheline paremusjärjestus. Kõigil aladel läheb arvesse iga meeskonna parim tulemus.
  8.2 Karikaturniiri ühe ala punktiarvestus:
  1. koht – 12
  2. koht – 11
  3. koht – 10
  4. koht –   9
  5. koht –   8
  6. koht –   7
  7. koht –   6
  8. koht –   5
  9. koht –   4
  10. koht – 3
  11. koht – 2
  12. koht – 1
  8.4 Alade tulemused kantakse peale igat võistlust kokkuvõtvasse tabelisse, mille põhjal kuulutatakse Turniiri lõppüritusel välja võitjad punktide arvestuses.
  8.4.1 Üldseisu on võimalik kogu Turniiri vältel jälgida facebookis lehel ’’TLÜ Karikaturniir’’
 1. DISTSIPLINAARKÜSIMUSED:
  9.1 Jälgitakse korraldaja poolt kinnitatud ajakava.
  9.2 Kui tuvastatakse võistkondlik või üksuslik koosseisuline rikkumine on korraldajatel õigus tulemused tühistada.
 1. AUTASUSTAMINE:
  10.1 Ala lõppedes autasustatakse esikolmikut .
  10.1.1 Autasustamine toimub võistluspäeva lõpus. Karikaturniiri võistlustesarja lõppedes autasustatakse parimat tiimi rändkarikaga.
  10.2 Turniiri üldvõitja tehakse teatavaks Turniiri pidulikul lõpuüritusel.
  10.3 Korraldajatel on õigus välja panna ka loosi- ja eriauhindu.
 2. PROTESTID:
  11.1 Kõik protestid võistluse kulgemise ja konkurentide tegevuse kohta tuleb esitada kirjalikult hiljemalt poole tunni jooksul peale võistluse lõppu turniiri kohtunikele.
  11.2 Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu koosseisus: Turniiri peakorraldaja, ala programmitoimkonna juht, ala kohtunik. Lisaks neile on kohustuslik arutlusel kohal olla kõnealuste võistkondade esindajatel.
  11.3 Kõik protestid võistlustulemuste kohta tuleb esitada järgmise päeva jooksul Turniiri kohtunikele. Hilisemaid proteste ei rahuldata. Protestide kohta teeb oma lõpliku otsuse kohtunikekogu eestseisus.
  12. Korraldajad jätavad endale õiguse teha juhendis muudatusi.