Talimängud: Üliõpilaste I Talimängud (edaspidi: Mängud) on sportlik-meelelahutuslik üritus, kuhu on oodatud kõik kõrgkoolide tudengid ja noorusliku ning sportliku hingega vilistlased.

Eesmärk:  Mängude eesmärk on pakkuda kohaletulnutele pingelist sportlikku ja lõõgastavat meelelahutuslikku programmi talvel. Populariseerida nii ühist kui ka individuaalset spordiharrastust tudengkonna seas.

Aeg ja koht: Mängud toimuvad 29. jaanuari – 31. jaanuar 2016 a. Kääriku Spordibaasi territooriumil, aga vajadusel ka Tehvandi Spordikeskuses ja mujal.

Osalejad: Osaleda võivad kõigi Eesti ning välisriikide kõrgkoolide tudengid, töötajad ja vilistlased, aga ka abiturientidest tulevased tudengid (keskkooli 12. klass), kes järgivad Mängude juhendit. Iga osaleja esindab oma kooli (mitmes koolis õppimise korral tuleb enne Mängude algust valida kool, mille võistkonnas soovitakse osaleda). Võistkonda võivad kuuluda ühe ja sama kooli tudengid ja vilistlased.

Saabumine: Saabumine Käärikule alates 29. jaanuar kell 17.00. Varasematele saabujatele majutust ei garanteerita.

Transport ja parkimine: Kõik osalejad vastutavad ise oma saabumise eest Mängudele. Seoses piiratud parkimistingimustega Käärikul, on kõrgkoolidel soovituslik organiseerida oma koolile ühine buss. Korraldajad tagavad parkimise esmajärjekorras osalejate veoga seotud bussidele.  Osalejate isiklikud autod tuleb parkida ainult selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud parklatesse. Korraldajate nõudmisel tuleb valesti pargitud auto koheselt ümber parkida. Valesti parkimise korral on korraldajatel õigus sõiduk teisaldada. Mängudel mitte registreerunud inimeste sõidukite parkimine parklas ei ole lubatud. Mängudel osalejate autod tähistatakse saabumisel parkimiskleebistega.

Majutus: Korraldajate poolt on organiseeritud põrandamajutus Kääriku võimlamajas (osalustasu sees), kuhu võivad siseneda vaid Mängude osavõtumaksu tasunud osalejad (kõik vajalik põrandamajutuseks peab olema osalejatel endal kaasas). Majutushoones ilma loata viibimine on keelatud.
Lisainformatsioon
https://www.xn--suvemngud-z2a.ee/