TLÜ Spordiklubi poole võib pöörduda kõigi spordiga seotud küsimuste osas. Haldame kooli spordiruume, korraldame siseüritusi, organiseerime tudengite osalemist nii Ylisport üritustel kui ka meistrivõistlustel. Tublimaid sportlasi lähetame ka suurematele üritusele, mis toimuvad ülemaailmselt.

Liikumine on tervis! Võta meiega ühendust, et leida endale liikumiseks sobivaim viis.

Kui soovid ka ise tudengisporti panustada, siis võta meiega ühendust!

Ringo Lips

Üliõpilasspordi koordinaator
spordiklubi@esindus.ee

Vaata lisaks:
www.tlu.ee/spordiklubi
www.facebook.com/tlu.spordiklubi
www.instagram.com/tlu.spordiklubi/