Sinus on Superkangelast- kandideeri Üliõpilasnõukogusse!

Alanud on kandideerimine Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna Üliõpilasnõukogude 2015/2016 aasta koosseisu!

  • Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude kandidaatide registreerimiseks esitamine toimub: 28.09.2015 kuni 13.10.2015 kell 17:00
  • Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude valimised toimuvad:
  • Elektrooniline hääletus: 19.10.2015 kuni 01.11.2015
  • Sedelhääletus: 26.10.2015 kuni 30.10.2015

rsz_kodukabanner
 
 
 
 
 
Tallinna Ülikooli üliõpilasnõukogude valimiste (sh kandideerimise ja hääletamise kohta) lisainfo leiate Üliõpilaskonna kodulehelt www.esindus.ee/ynvalimised.
 
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna põhikirja § 24 järgi on üliõpilasnõukogu ülesandeks:

1)    esindada ja kaitsta üliõpilaste huve ja õigusi;
2)    korraldada üliõpilaselu;
3)    kinnitada üliõpilaskonna esindajad akadeemilise üksuse kogudesse ja organitesse;
4)    aidata   kaasa   akadeemilise   vabaduse   ja   kvaliteetse   kõrghariduse   (sh   õppekavade arendamine) tagamisele akadeemilises üksuses;
5)    vahendada infot üliõpilaste, akadeemilise üksuse ja üliõpilaskonna üksuste vahel;
6)    toetada  üliõpilaste  nõustamist  (sh  koordineerida  tuutortegevust  ja  kursusevanemate tööd);
7)    täita muid põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Üliõpilasnõukogu valimistel on valimisõigus kõikidel vastava akadeemilise üksuse üliõpilastel, kes on kantud üliõpilasregistrisse. Õigus üliõpilasnõukogu
liikmeks kandideerida on igal vastava akadeemilise üksuse üliõpilasel.
Üliõpilasnõukogude valimiste väljakuulutamise aluseks on Üliõpilaskonna volikogu spiikri korraldus, millega saate tutvuda siin.