SEPTEMBRIKUU TEGIJA – TRIIN ÕISMAA / THE SEPTEMBER STAND OUT MEMBER – TRIIN ÕISMAA

Sel kuul nomineeriti taaskord väga paljusid meie hulgast üliõpilaskonna kuu tegija tiitlile. Kokku laekus nominatsioone 25 ning valituks osutus TÜHI ÜNi juhatuse liige haridusvaldkonnas, International Clubi aktiivne liige ja tuutor Triin Õismaa. 

Triin on üliõpilaskonna liikmetele sel kuul silma jäänud mitme asjaga. Eelmisel aastal sündis International Clubil idee kirjutada blogi. Triin haaras sellest ideest kinni ning avas sel sügisel koostöös õppeosakonnaga ELU-projekti, et ideest teostuseni jõuda. Lisaks lööb Triin aktiivselt kaasa kõigis IC tegemistes ning korraldab palju üritusi. Triin on inimesena hooliv ja sõbralik ning klubi liikmena töökas ja kohusetundlik. Tema pikaajaline panus ja pühendumine International Clubi töösse on imetlusväärne. Lisaks on Triin teinud imelist tööd TÜHI ÜNis. Ta on olnud pikalt TÜHI ÜNi aktiivne liige ning kevadest alates ka juhatuse liige haridusvaldkonnas. Võttes vastu juhatuse liikme positsiooni, teadis ta, mida tahab teha – arendada nii ennast kui ka TÜHI ÜNi – ning teeb seda suurepäraselt! Lisaks kõigele on ta ka üks populaarsematest tuutoritest ning on mitmeid kordi olnud ÜK projektinädalate juht või meeskonnaliige. Vaatamata suurele koormusele on Triin alati särav, lõbus ja soe, inspireerides teisi tema ümber!

Lisaks Triinule nomineeriti sel kuul veel Klaas de Boer (2; volikogu liige), Camilla Saar (Meediumi juhatuse liige kultuuri valdkonnas), Rainer Kont-Kontson (Meediumi juhatuse aseesimees), Hannariin Lamp (Meediumi juhatuse liige hariduse valdkonnas), KÜN, TÜHI ÜN juhatus, LTI ÜN, Anastasia Lokteva (TÜHI ÜN juhatuse esimees), kontoripersonal + juhatus, Ketevan Menteshasvili (volikogu liige, CIVITASe juhatuse liige), Triin Taal (ÜK personalijuht), Anna-Liis Uuetoa (volikogu liige, IRSi juht), Stanislav Galeev (volinik, TÜHI ÜN vabatahtlik, IC vabatahtlik), Miikael Raun (CIVITASe esimees), Kerli Telve (TÜHI ÜN vabatahtlik, IC asepresident), Marijell Niinepuu (ÜK dokumendihaldur). 

Aitäh kõigile tublidele üliõpilaskonna liikmetele, kes te jõuate ja teete palju! Aitäh ka teile, kes te märkate ja tunnustate! Ükski tegu pole kunagi liiga väike, et selle eest mitte tänada ning seetõttu jõuavad kõigi nomineerituteni e-kirjad nende kohta käivate kiidusõnadega, isegi kui neid kuu tegijaks ei valita. 

Järgmiseid kuu tegijaid on võimalik esitada siin kuni 26. oktoobrini.

Septembrikuu tegija / the stand out member of September

This month, many of us were nominated again for the title of Standout Member of student Union. A total of 25 nominations were received and Triin Õismaa, a member of the board of TÜHI ÜN in the field of education, an active member of the International Club and a tutor, was elected.

Student Union members have noticed that Triin has done many things this month.Last year, the Internatinal Club came up with the idea to write a blog. Triin grabbed the idea and opened an ELU project this autumn in cooperation with the Department of Education to turn it into reality. In addition, Triin is actively involved in all IC activities and organizes many events. Triin is caring and friendly as a person and hardworking and conscientious as a member of the club. Her long-term contribution and commitment to the work of the International Club is admirable. In addition, Triin has done a wonderful job at TÜHI SC. She has been an active member of TÜHI SC for a long time and is now a member of the TÜHI SC board in the field of education (since June). By accepting the position of a member of the board, she knew what she wanted to do – develop both herself and the TÜHI SC and does it perfectly! In addition, she is one of the most popular tutors and has repeatedly been the leader of the UK project weeks or a member of the team. Despite all that, Triin is always bright, fun and warm, inspiring others around her!

In addition to Triin, Klaas de Boer (2; Representative Council member), Camilla Saar (member of the Meedium board in the field of culture), Rainer Kont-Kontson (vice chairman of the Meedium board), Hannariin Lamp (member of the Meedium board in the field of education), KÜN, TÜHI SC Board, LTI SC, Anastasia Lokteva (Chairman of the Board of TÜHI SC), office personnel + board, Ketevan Menteshasvili (representative Council member, Civitas board member), Triin Taal (SU Human Resources manager), Anna-Liis Uuetoa (Representative Council member, head of the IRS), Stanislav Galeev (Representative Council member, TÜHI SC volunteer, IC volunteer), Miikael Raun (Chairman of Civitas), Kerli Telve (TÜHI SC volunteer, IC vice president), Marijell Niinepuu (SU document manager) were nominated this month. 

Thank you to all the good members of the Student Union who do a lot! Thank you also to those who notice you! No action is ever too small not to be thanked for it, and therefore all nominees will receive emails with praise about them, even if they are not chosen as the Standout Member of the month.

The next month’s Standout Member(s) can be submitted here until October 26.