ROTALIA FOUNDATION (USA) STIPENDIAADID 2020/2021

Rotalia Foundation (USA) ja Sihtasutus Rotalia Fond, omades ühiseid sihte, eelkõige eesti tudengite hariduspüüdele kaasaaitamisel, teevad koostööd nende sihtide saavutamiseks. Selle üheks vormiks on Rotalia stipendiumite väljaandmine.

SIHTASUTUSE ROTALIA FOND sihiks on toetada eestimeelseid ettevõtmisi, mis tagavad Eesti riigi ja rahva säilimise. Toetades üliõpilasi nende haridusteel ja ühiskondlikke organisatsioone eestimeelses tegevuses tagamaks Eesti haritlaskonna elujõulisuse. Siht asutus on asutatud Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu poolt 2007. aastal Eestis.

Rotalia Foundation (USA) jagab igal aastal välja 50 stipendiumi a’ 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse-, integreeritud õppe eelviimasel aasta (nominaalse õppeaja järgi) või 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Tänavu sai Rotalia Foundation (USA) stipendiumi neli Tallinna Ülikooli üliõpilast.

Hanna Gerta Alamets Tallinna Ülikooli filosoofia õk, 2.a üliõpilane
Teresa Juksaar Tallinna Ülikooli BFM filmikunsti õk, rakenduskõrgharidusõpe, 2.a üliõpilane
Alesja Suzdaltseva Tallinna Ülikooli BFM filmikunsti õk, rakenduskõrgharidusõpe, 2.a üliõpilane
Egle Saks Tallinna Ülikooli riigiteaduste õk, 2.a üliõpilane

Palju õnne!