Üliõpilaste ootused uuele rektorile ja kandideerimine valimiskogusse

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu võttis vastu 16.detsembril üliõpilaste ootuste dokumendi 2016. aasta veebruaris toimuvateks rektori valimisteks.

Oleme koostanud ootused viies erinevas valdkonnas, milleks on ülikooli juhtimine, õppe- ja teaduspoliitika, sotsiaalpoliitika, üliõpilaskond ning ülikooli roll ühiskonnas. Üliõpilaskonna esindajad võtavad seisukoha rektorikandidaatide lubaduste, hoiakute ja väärtuste osas, toetudes ootuste dokumendile. Kandidaatide platvormide ja avalike arutelude põhjal saavad üliõpilasesindajad otsustada, keda toetada rektori valimiskogus.

Üliõpilaskonna juhatus korraldas avaliku koosoleku sisendi kogumiseks, küsitluse üliõpilastele oluliste teemade kaardistamiseks ja avaliku koosoleku dokumendi sõnastamiseks.

Tallinna Ülikooli rektori valimiste ajakava:

•11. jaanuaril toimub rektorikandidaatide nimede avalikustamine

•12.jaanuar-5.veebruar toimub valimisplatvormide tutvustamine akadeemilistes üksustes ja rektorikandidaatide avalik debatt

•1.veebruar toimub valimiskogu liikmete nimekirja kinnitamine

•8.veebruaril toimub valimiskogu istung rektori valimiseks

•15.mai toimub rektori ametisse astumine

Tallinna Ülikooli rektori valimiskogu liikmeteks on kõik ülikooli senati liikmed, ametikohale valitud professorid, juhtivteadurid ning üliõpilaskonna volikogu poolt valitud üliõpilaste esindajad. Üliõpilaste esindajad (sh senati liikmetest üliõpilaste esindajad) moodustavad vähemalt ühe viiendiku valimiskogu koosseisust. 

Üliõpilasesindajaks rektori valimiskogusse saab kandideerida iga Tallinna Ülikooli üliõpilane, kellel on rektori valimiskogu istungi ajal (8. veebruaril 2016) kehtiv üliõpilasstaatus. Üliõpilaskonna esindajad valitakse akadeemiliste üksuste kaupa, arvestades nendes õppivate üliõpilaste proportsioone üliõpilaste koguarvus. Esindajate valimised toimuvad Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu istungil 20. jaanuaril 2016. aastal.

Kandideerimisavaldusel peavad olema kandidaadi ees- ja perekonnanimi, akadeemilise üksuse nimetus ja kandidaadi kontaktandmed (mobiiltelefoni number, e-maili aadress). Lisatud peab olema motivatsioonikiri. Vajalikud materjalid saata 19. jaanuariks emailile spiiker@esindus.ee

Tallinna Ülikooli rektori valimiskogu üliõpilaskonna esindajate valimiste eeskiri on kättesaadav esindus.ee veebilehel dokumentide all kaustas volikogu otsused.