Rein Otsasoni Fondi stipendiumid 2016

Rein Otsasoni Fond kuulutab kümnendat korda välja iga-aastase konkursi kolme 2000 euro suuruse stipendiumi saaja leidmiseks.

Stipendiumile võivad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 30. aprilliks 2016 esitada järgmised dokumendid:

– taotlusvorm (fondi koduleheküljelt);

– soovituskirjad (töö juhendajalt ja vähemalt ühelt doktorikraadi omavalt õppejõult ja/või teadlaselt);

– õppeasutuse kinnitus taotleja õpingute seisu kohta (õpingutulemuste väljatrükk);

– koopia senist haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia).

Kaasnevad dokumendid (doc, docx, rtf, pdf, ddoc või bdoc vormingus, originaaldokumendid skaneeritult, eesti või inglise keeles) palume saata tähtajaks fondi e-posti aadressil stipendium@otsason.org

Stipendiaadid kuulutatakse välja Rein Otsasoni 85. sünniaastapäevaks, 24. maiks 2016.

Möödunud aastal pälvisid stipendiumi Heili Hein (TTÜ), Martin Lumiste (Toulouse Ülikool) ja Sven Sabas (London School of Economics).

Rein Otsasoni Fondi eesmärgiks on hoida Rein Otsasoni mälestust arendades heategevust ning toetades Eesti üliõpilaste ja noorteadlaste õpinguid ja teaduslikke uuringuid. Fond asutati Eesti Krediidipanga ning Rein Otsasoni perekonna ja kolleegide poolt.

Lisainfo: http://otsason.org/