– Sul on suurepärane idee, kuid napib rahalisi võimalusi selle teostamiseks?

– Üliõpilaskond pakub toetusi projektide läbiviimiseks!

– Toetusi saab taotleda kahte tüüpi projektidele, Teadusprojektid ja Tudengiprojektid!

 

Loe lähemalt:


 

1. Teadusprojektid (Taotlusi saab esitada oktoobris ja veebruaris; mõeldud bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilastele)

 

2018. aasta sügissemestril kestab taotlusvoor 8. oktoobrist kuni 6. novembrini.

(M1) Katab üliõpilase teadustegevusega seotud kulusid.

(M2) Katab üliõpilastele, koolinoortele ja laiemale avalikkusele suunatud teadust populariseerivate tegevustega seotud kulusid.

(M3) Katab bakalaureuseastme tudengite kirjutatud teaduslike tööde (sh kursusetööde, lõputööde jms) esitlemisega seotud kulusid.

*  Loe lähemalt Teadusprojektidest (Juhendid, vormid ja kord) siit!

Küsimuste korral: projekt@esindus.ee


 

2. Tudengiprojektid (Taotlusi saab esitada iga kalendrikuu 15. päevaks; taotlusi saavad esitada kõikide tasemete üliõpilased)

(1) Eriala arendus – projekt aitab kaasa üliõpilaste teadustöö populariseerimisele, soodustab erialast seotust ning erialast aktiivsust;

(2) Kodanikuühiskonnas kaasa rääkimine – projekt tõmbab tähelepanu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja/või probleemidele ning innustab üliõpilasi mõtlema ühiskonnas olulistele teemadele;

(3) Traditsioonide hoidmine ja edendamine – projekt kannab rahvuslikke, Tallinna Ülikooli või üliõpilaskonna traditsioone;

(4) Kaasamine –  projekti on korraldus- ja/või osalemistasandil kaasatud Tallinna ülikooli tudengid ja teised ülikooli liikmed, üliõpilaskonnad, üliõpilasorganisatsioonid ja teised koostööpartnerid;

(5) Tervislike eluviiside ja keskkonna väärtustamine – projekt propageerib tervislikke elamis- ja käitumisviise ning tõstab teadlikkust keskkonnahoiust;

*  Loe lähemalt Tudengiprojektidest (Juhendid, vormid ja kord) siit!

Küsimuste korral: projekt@esindus.ee