Haridusalane nõustamine

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas: juhatuse liikme poole saad pöörduda õppekorralduseeskirja (ÕKE) sätete mõistmisega seotud küsimuste ja arusaamatuste korral (nt sinu huvide ja õiguste  õppetöös rikkumise korral või kui soovid lihtsalt nõu hariduslike võimaluste kasutamise kohta). Samuti saab pöörduda tema poole, kui sooviksid oma õppekava arendamisse panustada, aga ei tea täpselt, kellega kontakteeruda. Kirjuta aseharidus@esindus.ee ning võid soovi korral kohtumise kokku leppida!

Kursusevanem: tema seisab selle eest, et sinuni jõuaks info, mis on seotud sinu kursusega ning mida muudest kanalitest kätte ei saa. Tema seisab ka sinu õiguste eest ning oskab sind suunata. Kursusevanema kaudu jõuavad sinu ja kursusekaaslaste mured, ideed ja ettepanekud üliõpilaskonda. Kursusevanema poole võid julgesti pöörduda, kuna tema on üliõpilasnõustamisega seotud inimestest sulle kõige lähemal! Kui teie kursusel veel pole kursusevanemat, siis võite pöörduda oma üliõpilasnõukogu poole.

Üliõpilasnõukogu: kõikides üksustes tegutseb sealsete üliõpilaste jaoks üliõpilasnõukogu. Üliõpilasnõukogu aitab sul leida vastuseid küsimustele ja kaitseb sinu õiguseid üksuse tasandil.

Akadeemilise üksuse õppenõustaja: küsi temalt nõu, kui vajad abi õppetööd puudutavates küsimustes (nt tunniplaan, õppetööle registreerimine, õppematerjalid, õppejõudude vastuvõtuajad, info loengute toimumise kohta, EAP-ed). Leiad õppenõustaja kontakti oma instituudi kodulehelt.

Akadeemiline nõustaja: õppeosakonna õppespetsialistid, kelle poole saad pöörduda, kui vajad abi üldistes õppimist ja õppetöö korraldust puudutavates küsimustes (nt akadeemiline kalender, õppekoormused, akadeemiline puhkus, külalisüliõpilasena õppimine, stipendiumid ja toetused).

Lisainfo:
Helevi Jurjev
Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas
aseharidus@esindus.ee

Muud nõustamisvõimalused

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas: juhatuse liige aitab sind kõigi arusaamatuste ja probleemide puhul, mis puudutavad nõustamist, ligipääsu kõrgharidusele, stipendiumeid ja toetusi, ühiselamuid, võrdset kohtlemist ja õppekeskkonda. Lisaks sellele on võimalik tema poole pöörduda, kui soovid arendada õppekeskkonda Tallinna Ülikoolis, sealhulgas pakkuda keskkonnasäästlikke lahendusi. Kirjuta asesotsiaal@esindus.ee ning võid soovi korral kohtumise kokku leppida!

Tuutor: tuutorid on spetsiaalse väljaõppe saanud üliõpilased, kes toetavad üliõpilasi õpingute jooksul. Tuutor ei anna nõu, vaid on hea kuulaja, aidates sul leida enda jaoks parim lahendus, ja oskab vajadusel edasi suunata. Tuutorid annavad võimaluse lihtsalt ja vabalt arutada teemasid, mis sulle muret valmistavad. Vahel aitab, kui saad kõik südamelt ära rääkida, samas teades, et teine pool tõeliselt kuulab.

Karjääri- ja nõustamiskeskus

Karjäärinõustaja: tegutseb karjääri- ja nõustamiskeskuses. Tema poole saad pöörduda siis, kui tahad arutleda oma tulevikuplaanide üle. Samuti võid temalt abi paluda, kui koostad oma elulookirjeldust (CV-d) või kui pead minema töövestlusele ning tahad selleks valmistuda.

Psühholoog: karjääri- ja nõustamiskeskuses tegutsev spetsialist. Psühholoogi juurde tasub minna siis, kui Sul on probleeme isiklikes suhetes, tunned ärevust, kurbust või masendust; sul on tugev stress, probleeme õppimise ja keskendumisega. Psühholoog saab tänu erialasele väljaõppele aidata leida lahendusi isiklikele probleemidele ning vajadusel suunata edasi teiste spetsialistide juurde.

Erivajadustega tudengite nõustaja: karjääri- ja nõustamiskeskuses tegutsev spetsialist. Kui oled erivajadusega tudeng või sisseastuja ja soovid informatsiooni või nõustamist seoses sisseastumse, õppekeskkonna ja selle kohandamisega või toetuste ja stipendiumite kohta, siis pöördu erivajadustega tudengite nõustaja poole.

Lisainfo:
Erik Mikkus
Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas
asesotsiaal@esindus.ee