Nõustamine üliõpilaskonnas

Tegemist on tudengilt tudengile nõustamisega, mis on seetõttu tudengile vahetum ja mugavam. Üliõpilaskonna nõustamistest on lähemalt kirjutatud ka “Teenuste“ juures.

Hariduspoliitika nõunik: Haridusnõuniku poole saad pöörduda õppekorralduseeskirja (ÕKE) sätete mõistmisega seotud küsimuste ja arusaamatuste korral (nt Sinu huvide ja õiguste  õppetöös rikkumise korral või kui soovid lihtsalt nõu hariduslike võimaluste kasutamise kohta). Samuti saab pöörduda tema poole, kui sooviksid oma õppekava arendamisse panustada, aga ei tea täpselt, kellega kontakteeruda. Kirjuta haridus@esindus.ee ning võid soovi  korral kohtumise kokku leppida!

Kursusevanem: Tema seisab selle eest, et Sinuni jõuaks info, mis on seotud Sinu kursusega ning mida muudest kanalitest kätte ei saa. Tema seisab ka Sinu õiguste eest ning oskab Sind suunata. Kursusevanema kaudu jõuavad Sinu ja kursusekaaslaste mured, ideed ja ettepanekud Üliõpilaskonda. Kursusevanema poole võid julgesti pöörduda, kuna tema on üliõpilasnõustamisega seotud inimestest Sulle kõige lähemal! Kui teie kursusel veel pole kursusevanemat, siis võite pöörduda oma Üliõpilasnõukogu poole.

Tuutor: Tuutori poole soovitame pöörduda siis, kui soovid õppetööga seotud küsimustes nõu mõnelt just oma eriala vanema kursuse üliõpilaselt, kes on ise olnud varem Sinuga sarnases olukorras. 

Üliõpilasnõukogu: Kõikides üksustes tegutseb sealsete üliõpilaste jaoks üliõpilasnõukogu. Üliõpilasnõukogu aitab Sul leida vastuseid küsimustele ja kaitseb Sinu õiguseis üksuse tasandil.

Muud nõustamise võimalused ülikoolis

Akadeemilise üksuse õppenõustaja: Küsi temalt nõu, kui vajad abi õppetööd puudutavates küsimustes (nt tunniplaan, õppetööle registreerimine, õppematerjalid, õppejõudude vastuvõtuajad, info loengute toimumise kohta, EAP-ed). Leiad õppenõustaja kontakti oma instituudi kodulehelt.

Akadeemiline nõustaja: Õppeosakonna õppespetsialistid , kelle poole saad pöörduda, kui vajad abi üldistes õppimist ja õppetöö korraldust puudutavates küsimustes (nt akadeemiline kalender, õppekoormused, akadeemiline puhkus, külalisüliõpilasena õppimine, stipendiumid ja toetused).

Karjääri- ja Nõustamiskeskus: Keskus on loodud selleks, et aidata Sul vastu võtta ning ellu viia teadlikke otsuseid oma õpingutes, karjääris ja eluteel. Keskuses tegutsevad karjäärinõustajad, kes abistavad tööeluga seotud valikute tegemisel; psühholoog, kes nõustab isiklike või õppimisega seotud psühholoogiliste probleemide korral. Karjääri- ja Nõustamiskeskus tegeleb erivajadustega üliõpilastele mõeldud teabe vahendamise ja toetuste ning teenuste koordineerimisega. Lisaks korraldab keskus teemaseminare, infotunde ja koolitusi ning vahendab töö- ja praktikapakkumisi.

Karjäärinõustaja: Tegutseb Karjääri- ja Nõustamiskeskuses. Tema poole saad pöörduda siis, kui tahad arutleda oma tulevikuplaanide üle. Samuti võid temalt abi paluda, kui koostad oma elulookirjeldust (CV-d) või kui pead minema töövestlusele ning tahad selleks valmistuda.

Psühholoog: Karjääri- ja Nõustamiskeskuses tegutsev spetsialist. Psühholoogi juurde tasub minna siis, kui Sul on probleeme isiklikes suhetes, tunned ärevust, kurbust või masendust; Sul on tugev stress, probleeme õppimise ja keskendumisega. Psühholoog saab tänu erialasele väljaõppele aidata leida lahendusi isiklikele probleemidele ning vajadusel suunata edasi teiste spetsialistide juurde.

Erivajadustega tudengite nõustaja: Karjääri- Nõustamiskeskuses tegutsev spetsialist. Kui oled erivajadusega tudeng või sisseastuja ja soovid informatsiooni või nõustamist seoses sisseastumse, õppekeskkonna ja selle kohandamisega või toetuste ja stipendiumite kohta, siis pöördu erivajadustega tudengite nõustaja poole.