Üliõpilasnõukogu ehk ÜN
…esindab oma instituudi või kolledži üliõpilaste huve ja õiguseid. Tänu üliõpilasnõukogule jõuavad tudengite mõtted ja probleemid paremini üliõpilaskonna volikogusse ja saavad kiirema lahenduse.
…tagab, et instituudi või kolledži nõukogu koosseisust 1/5 oleks üliõpilased. Nii võetakse vastu tudengite huvidele vastavaid otsuseid.
…aitab kaasa instituudi või kolledži üliõpilaste nõustamisel. Iga tudeng võib oma murega tuutori või kursusevanema poole pöörduda.
…koordineerib oma instituudi või kolledži kursusevanemate tegemisi, vahendab neile informatsiooni ja korraldab koolitusi.
…toetab tudengite erialast ja isetegevust. Oma ideega võib algust teha just üliõpilasnõukogus.
…annab oma panuse tudengite vaba aja mõnusale ja kultuursele sisustamisele.
…valivad õppeaasta alguses vastava instituudi või kolledži üliõpilased.
…koosneb aktiivsetest ja hakkajatest noortest, kes usuvad, et ülikoolist on võimalik ammutada rohkem kui lihtsalt raamatutarkust.

Üliõpilasnõukogu tegevustes saab kaasa lüüa IGA ÜLIÕPILANE!

Üliõpilasnõukogude koordineerimisega tegeleb üliõpilaskonna vabatahtlike koordinaator. Eesmärk on tagada Tallinna Ülikooli üliõpilasnõukogude efektiivsus ja jätkusuutlikkus, koordineerida infoliikuvust ning elavdada ühtsust üliõpilasnõukogude, üliõpilaskonna ja akadeemiliste üksuste vahel. Koordinaatori ülesanne on ka üliõpilasnõukogude koolitusvajaduste kaardistamine ning nende korraldamine.

Marianna Vaga

vabatahtlikud@esindus.ee