Mida ootavad tudengid Tallinna Ülikooli uuelt rektorilt?

8. veebruaril valitakse Tallinna Ülikoolile 5 aastaks uus rektor. Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond on ära kaardistanud põhilised tudengite ootused tulevasele ülikooli juhile ja tema meeskonnale, millest 5 olulisemat on:

  • Ootame, et rektor ja tema meeskond suudaks luua ja tagada välistudengitele salliva keskkonna ja head õppetingimused. Lähitulevik toob Eestisse üha rohkem välisriigi kodanikke ning sellega seoses suureneb õppivate välistudengite arv. Tallinna Ülikooli kui ühe Eesti juhtiva haridusasutuse roll on luua kõikidele oma tudengitele võrdsed võimalused.
  • Kuna konkurents ühiselamukohtadele tõuseb ning paljud tudengid pole Tallinnast, ootame, et ülikool looks ühiselamukohti juurde ning koondaks need võimalikult kampuse lähedale.
  • Soovime, et ülikool panustaks enam õpetamiskvaliteeti, rakendades rohkem muutunud õpikäsitust, muutes õppejõudude täiendkoolitust vajaduspõhisemaks ning tagasisidesüsteemi õpetamiskvaliteedi osas sisulisemaks.
  • 2013.aastal läbiviidud invaauditis selgus, et ülikooli peakampuses leidub palju vajakajäämisi, mille lahendamiseks rahastust napib. Ootame  uuelt rektorilt suuremaid pingutusi tagamaks erivajadustega tudengitele võrdsed võimalused, seda rahastuse suurendamise näol erivajadustega tudengitele sobivate tingimuste loomisesse.
  • Ülikooli kompaktsemaks muutumisega on jõusaal jäänud vaeslapse rolli. Üliõpilased ootavad uuelt rekotrilt kiireid lahendusi jõusaali suuremaks ja kaasaaegsemaks muutmise osas.

Tutvu kõigi 41 ootusega SIIN

Üliõpilased kohtuvad rektorikandidaatidega täna kell 17 Tallinna Ülikoolis (ruumis M-648).

Platvormi ja avalike arutelude põhjal saavad üliõpilasesindajad otsustada, keda toetada valimiskogus. Tudengid moodustavad 20% rektori valimiskogust.