Märtsikuu üliõpilaskonna kuu tegija – Alfred Elliku / SU Stand Out member of March – Alfred Elliku

Selle kuu tegijaks on LTI üliõpilasnõukogu liige Alfred. Alfred hakkas LTI üliõpilasnõukogus aktiivselt kaasa lööma juba enne liikmeks saamist. Ta andis oma panuse LTI üliõpilasnõukogu jõuluistumise korraldamisel ning käis avatud uste päevadel rääkimas nii oma erialast kui ka LTI üliõpilasnõukogust. 

Nüüdseks on Alfredist saanud üliõpilasnõukogu täieõiguslik liige ning ta tegutseb üliõpilasnõukogus edasi samasuguse innuga. Hetkel veab Alfred eest üliõpilasnõukogus meenete tellimise projekti ning korraldab virtuaalset LTI tutvustusüritust gümanisistidele, et populariseerida loodusteadusi. 

Alfredi näol on tegemist asjaliku inimesega, kes tahab üliõpilaskonnas asju korda saata ning on valmis “härjal sarvist haarama”. Oma pühendumust üliõpilaskonnale näitab ka asjaolu, et Alfred kandideeris volikogu uude koosseisu. Alfred on oma töökuse, pühendumuse ning pealehakkamisega meile kõigile eeskujuks! 

Sel kuul nomineeriti palju inimesi erinevatest üliõpilaskonna organitest ning erinevatelt positsioonidelt. Nende hulka kuulusid lisaks Alfredile veel Marlen Taggu (LTI ÜN liige), Hanna Greta Alamets (volikogu liige, senati liige), Marianna Vaga (vabatahtlike koordinaator), Anna-Liis Uuetoa (volikogu spiiker), Karmen Lusikas (CIVITASe toetajaliige), Mihkel Joll (DigiTechi esimees), KÜNi endine juhatus (Delis Pärnoja, Ellinor Raudsepp, Diana Eelma), Erik Mikkus (ÜK juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas) ja Lydia Kurus (ÜK tubli vabatahtlik). 

Järgmisel kuul saab kuu tegijaid nomineerida kuni 27. aprillini siin


This month’s Standout Member is Alfred, a member of the LTI Student Council. Alfred started to be actively involved in the LTI Student Council even before becoming a member of it. He contributed to the organization of the LTI Student Council’s Christmas celebrations and went to the Tallinn University Open Doors Week to talk about both his profession and the LTI Student Council.

Alfred has now become a member of the Student Council and continues to be active with the same enthusiasm. Alfred is currently coordinating souvenirs ordering for the Student Council and organizing a virtual LTI introductory event for high school graduates to popularize the natural sciences among them.

Alfred is a businesslike person who wants to get things done in the Student Union and is ready to “grab the bull by the horns”. The fact that Alfred was a candidate for the new Representative Council also shows his commitment to the Student Union. Alfred is an example to us all with his hard work, dedication and enterpriseS

This month, many people from different Student Union bodies and positions were nominated. In addition to Alfred, Marlen Taggu (member of LTI ÜN), Hanna Greta Alamets (member of the Representative Council, member of the Senate), Marianna Vaga (volunteers manager), Anna-Liis Uuetoa (Representative Council’s speaker), Karmen Lusikas (volunteer of Civitas), Mihkel Joll (Chairman of DigiTech), former board of KÜN (Delis Pärnoja, Ellinor Raudsepp, Diana Eelma), Erik Mikkus (Member of the Board in Social Policy Affairs) and Lydia Kurus (diligent volunteer of the SU) were also nominated for the title this month. 

Next month, the Standout Member of the month can be nominated until April 27 here.