Mai kuu tegijad – Laura Paju ja Kate Menteshashvili / Stand Out Members of May- Laura Paju and Kate Menteshashvili

Mai kuu tegija valimisel jagunesid žürii hääled võrdselt kahe kandidaadi vahel – Laura Paju ja Kate Menteshashvili. Arutelu käigus jõuti ühisele arvamusele, et kuu tegija tiitlit väärivad mõlemad kandidaadid. Niisiis on seekord kuu tegijaid kaks.

Laura Paju on LTI ÜNi juht ja volikogu liige, kes on üliõpilaskonnas oma aktiivse tegutsemisega pikalt silma paistnud. Sellel kuul kirjeldati Laurat kui väga ettevõtlikku ja suurepärase juhtimisoskusega inimest, kes võtab enda peale kanda rohkem kui keegi seda tegema peaks. Laura on LTI ÜNi elus hoidnud ka kõige raskematel aegadel ning proovinud oma liikmeid tööle utsitada. Kindlasti on ta ka oma panuse andnud volikogus ning tuhandes muus kohas, kus me seda märgatagi ei pruugi. 

Kate Menteshashvili on Civitase juhatuse liige arenduse- ja kommunikatsiooni valdkonnas. Tänu Katele on Civitase sotsiaalmeedia saanud uue kuue ning paistab teiste seast tõeliselt hästi silma. Tema oskused reklaammaterjalide kujundamisel on olnud Civitase sotsiaalmeedias ja erinevate ürituste reklaamimisel väga olulised. Kiire maikuu jooksul tegi Kate plakateid, videoid, gife ja muud, luues kahe erineva ürituse ja üliõpilasesinduste juhatuse valimisteks hulgaliselt põnevat materjali. Viimased said – vääriliselt nii – laialdase tunnustuse nii teiste õpilasesinduste üliõpilasesindajatelt, üliõpilasesinduse liikmetelt kui ka üliõpilastelt ning andsid kahtlemata inspiratsiooni ka teistele. Kõigi oma panuste eest väärib ta märkimist ühe kõige aktiivsema ja töökama üliõpilaste esindajana.

Juunis saab kuu tegija nominente esitada kuni 17. juunini siin


While choosing the Stand Out Member of May, the votes of the jury were equally divided between two candidates – Laura Paju and Kate Menteshashvili. During the discussion, it was agreed that both candidates deserve the title. So this time we have two Stand Out Members of the Month. 

Laura Paju is the head of LTI Student Council and a member of the Representative Council, who has stood out in the Student Union for a long time with her active work. This month, Laura was described as a very enterprising person with excellent leadership skills who takes on more than anyone should. Laura has kept LTI Student Council alive even in the most difficult times and tried to get her members to work. She has certainly contributed to the Representative Council, as well as to a thousand other places where we may not even notice it. 

Kate Menteshashvili is a member of the management board of Civitas in the field of development and communication. Thanks to Kate, the Civitas social media has really shone and stands out really well from the others. Her skills in designing promotional materials have been very important on Civitas’ social media and in promoting various events. During a busy month in May, Kate made posters, videos, gifs and more, creating a wealth of exciting materials for the election of two different events and student councils. She received wide recognition from student representatives of other student councils, members of the student council where she’s in as well as other students, and undoubtedly gave inspiration to others as well. For all her contributions, she is worth mentioning as one of the most active and hard-working student representatives. 

In June, nominees for the Stand Out Member of the Month can be submitted here until June 17.

Laura Paju

Kate Menteshashvili