Loosiralli


Hei, kallid tudengid!

Haara kinni võimalusest osaleda Üliõpilaskonna loosirallist! 01.09-15.09 loosiralli kleepsukaarte saad kas Üliõpilaskonna kontorist või erinevate TLÜ tudengiorganisatsioonide üritustelt (üliõpilasnõukogud, klubid & kultuurikollektiivid) kontoritest või üritustelt. Ürituste kohta leiad rohkem infot esinduse esilehe tudengikalendrist ja nende organisatsioonide facebooki üritustelt.

Templikaardi peal on 7 ringi, mille sees on erinevad ülesanded. Kui oled ülesande täitnud, saad selle eest kleepsu. Kõik, kes on kogunud 15. septemriks kõik 7 kleepsu, saavad osaleda auhinnaloosis!

Loosi on sponsoreerinud mitmed kuulsad ettevõtted, kelle avalikustame kahe nädala vältel.
Seega, osalege kindlasti ja küsimuste korral pöörduge @tluesindus! Lisainfo jaoks, kuidas kleeps saada, keri alla! • Ring 1 – Võta osa klubi / kultuurikollektiivi korraldatavast üritusest.

  05.09 – TLÜ Rahvatantsu kollektiivi Soveldaja uute tantsijate vastuvõtt. Lisainfo SIIN!

  08.09 – Kultuuriklubi tutvumisõhtu. Lisainfo SIIN!

  10.09 ja 11.09 – TLÜ Tantsutüdrukud proov SIIN!


 • Ring 2 – Võta osa ÜN või ÜK korraldatavast üritusest.

  07.09 DigiTech tutvumisõhtu. Lisainfo SIIN!

  08.09 BFM Meedium tutvumisõhtu. M-649 kell 20:00. Lisainfo SIIN!

  09.09 LTI ÜN tutvumisõhtu. Kaubamaja 6 kell 19:00. Lisainfo SIIN!

  15.09 BFM Meedium rebaste ristimine.

 • Ring 3 – Ülikooli linnaku fotojaht

  Läbi üksi või võta ka uued koolikaaslased kaasa fotojahi läbimisele. Fotojahi punktid leiad SIIT! • Ringid 4, 5 ja 6 on vast iseenesestmõistetavad 😉
 • Ring 7 – Täida üliõpilaskonna volikogu ülesanne.

  Volikogu ülesandeks on leida volikogu lehel üles SÕNA mis EI kuulu sinna!

Treasure hunt


Hey, dear students!

Seize the opportunity to participate in the Student Union’s Treasure Hunt! Sticker cards for the 01.09-15.09 treasure hunt can be obtained either from the Student Union office or at the events or offices of various TLU student organizations (student councils, clubs & cultural groups). You can find more information about the different events happening in our student calendar or the Facebook pages of these organizations.


There are 7 circles on the temple card with different tasks inside. When you have completed the task, you will get a sticker for it. Everyone who has collected 7 stickers by 15.09 can participate in the prize draw.

The treasure hunt has been sponsored by many famous companies, which we will announce over the course of two weeks.
So, be sure to participate and contact @tluesindus if you have any questions!

Circle 1 – Take part of an event bu a club or a culturecollective.

05.09 – Trial training for the TLU folk dance group Soveldaja. Vita building, Mait Hagu hall (V-103), at 7 P.M. Find more info HERE!

08.09 – Cultureclub Meet&Greet. Find more info HERE!

10.09 and 11.09 – TLU Cheerleaders tryouts! Find more info HERE!
Circle 2 – Take part in an event by Your faculty’s Student Council or the Student Union.

07.09 – DigiTech Meet&Greet. More info HERE!

08.09 BFM Meedium Meet&Greet. M-649 at 8 P.M. Find more HERE!

09.09 LTI ÜN Meet&Greet. @Kaubamaja 6, 7 P.M. Find more HERE!

15.09 BFM Meedium HAZING!

Circle 3 – Campus photohunt.
Go through it alone or take Your new schoolmates along for the photohunt. Find instructions HERE!
Circles 4, 5, and 6 are probably self-explanatory 😉
Circle 7 – Complete the task of the Student Union Representative Council.
The task is to FIND THE WORD on the representative council web page that does NOT belong there!