Lisakonkurss Erasmus+ programmi

1200x628-FB-lisa-EST
Hea Tallinna Ülikooli tudeng!
 
Perioodil 16. – 25. september 2016 toimub lisakonkurss Erasmus+ programmi 2016/2017 õa kevadsemestriks!
 
 
Infotund
Infotund toimub 12. septembril 2016 (kell 14:30, ruumis M-225)
Teemadeks on:
– õppekorralduslikud küsimused;
– välisülikooli otsimine Partnersmap kaardirakendusel;
– stipendium;
– kandideerimisega seotud küsimused;
Kutsume kõiki osalema!

 
Kust saada rohkem infot juba välisõppes käinud tudengite kogemuste kohta ?
Vaata Erasmuse veebis lühivideoid juba välisõppes käinud üliõpilastega www.tlu.ee/erasmus („Erasmus+ programm: Müüdid ja tegelikkus“). Videotes jagavad TLÜ tudengid oma välisõppe kogemusi ning kummutavad Erasmus+ programmi kohta levinud müüte!
 
Mis on Erasmus+ ?
Erasmus+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis Sinu kui TLÜ tudengi jaoks tähendab ennekõike vahetusõpingute võimalust mõnes teises Euroopa riigis ja ülikoolis (s.o Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne).    
 
Kuhu minna (millised riigid) ?
Erasmus+ programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid (sh Suurbritannia) ning lisaks on programmiga liitunud Türgi, Island, Liechtenstein, Norra ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik.

Kuhu minna (millised ülikoolid) ?
Üliõpilane saab kandideerida partnerkõrgkooli, millega tema akadeemiline üksus on sõlminud üliõpilase erialal partnerluslepingu. Selleks et näha, millistesse ülikoolidesse on võimalik, minna, kliki TLÜ Erasmus veebilehe lingil „Kuhu minna“ ja vali oma instituut/kolledž. Olles jõudnud oma akadeemilise üksuse Partnersmap kaardirakenduseni, saad välja selekteerida need ülikoolid, kuhu just Sina oma erialal minna saad, valides selleks üleval paremad nurgas nii oma õppekava (TU Study Programme) kui õppetaseme (BA, MA, PhD). Klikates seejärel kaardil kuvatud huvipakkuval välisülikoolil, avaneb väike lisaaken koos täpsustava infoga, sh mis on välisülikooli keelenõuded vahetustudengitele, välisülikooli veebileht jmt.

 
Stipendium
Euroopa riigid on jagatud kahte gruppi vastavalt riigi elukallidusele, s.o madalama elukallidusega riikides on Euroopa Komisjoni rahastatud stipendiumisummaks 435 €/kuu ning kõrgema ja keskmise elukallidusega riikides 495 €/kuu. Kõikidele vahetustudengitele lisandub ka ühekordne Eesti Vabariigi toetus 250 €. Lisaks määratakse vajaduspõhist toetust või vajaduspõhist eritoetust saavatele tudengitele Erasmus+ programmi lisatoetus 200€/kuu.
 
Kes saavad kandideerida?
Kõik tudengid, kes on lõpetanud vähemalt I bakalaureuseaasta, on oodatud kandideerima.

NB! Viimase semestri magistrandid, kes soovivad välismaal kirjutada magistritööd ja doktorandind: alatest 2016/2017 õppeaastast on teil võimalus kirjutada välisülikooli juures oma lõpu-/uurimustööd ilma, et peaksite koguma ainepunkte (EAP) ja need hiljem TLÜ-sse üle kandma. Tingimus: lõpu-/uurimustöö juhendaja ja välisülikooli nõusolek (lisatakse manusena kandideerimisavaldusele) ning magistrantidel on kohustus selle sama semestri lõpuks kaitsta TLÜ-s oma magistritöö. Loe tingimuste kohta täpsemalt siit.
 
 
Kuidas toimub kandideerimine ?
Kandideerimine toimub online-süsteemis, aadressil
outgoing.tlu.ee.
 
Motivatsioonikiri kirjutatakse valmis online-süsteemis.
Online-avaldusele tuleb manusena lisada:
1) Õpingukaardi väljavõte
(kinnitatud ja koos keskmise hindega, väljastab akadeemiline üksus)
2) Keeleoskuse tõend
(Tõend selle võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö. Veendu eelnevalt selles, et Sinu keeletõend, mille lisad manusena TLÜ kandideerimissüsteemi, sobib ka välisülikoolile, kuhu kandideerid)

 
Täpsed juhendid taotlemiseks on olemas TLÜ Erasmus veebilehel: Kandideerimine ja Avalduse esitamine.