Üliõpilaskonna ülesanne on kaitsta ja esindada Tallinna Ülikooli tudengeid ülikooli- ja riigi tasandil. Tallinna Ülikoolis on lisaks üleülikoolilisele Üliõpilaskonna volikogule ja juhatusele igas instituudis ja kolledžis oma tudengite esinduskogu – üliõpilasnõukogu. Kõik üliõpilasnõukogud ning klubid on aastaringselt avatud uutele huvilistele – võta huvipakkuvaga ühendust!

Üliõpilaskonna klubid:
-Kultuuriklubi http://www.esindus.ee/kultuuriklubi/
-Tallinn University Student Union International Club www.esindus.ee/ic
-Fotoklubi www.esindus.ee/fotoklubi/ 
-Väitlusklubi www.esindus.ee/vaitlusklubi/
-Tudengiteater TYYT www.esindus.ee/tyyt/

Otsime aegajalt enda meeskonda ka palgalisi töötajaid – kõik vabad töökohad leiad ülevalt!