Abiks kursusevanemale: Kursusevanema ABC

Kursusevanem on kursuse kõige tähtsam inimene, kelle kaudu jõuavad tudengite mured, ideed ja ettepanekud üliõpilasnõukogusse ja ülikooli ja tudengiorganisatsioonide info kursuseni.

Kursusevanema peamised ülesanded on:
1. info viimine kursuseni;
2. kursusekaaslaste abistamine – kursusevanem teab, kuhu tema kursusekaaslane murega pöörduma peab;
3. kursuse ettepanekute, murede ja ideede toomine üliõpilasnõukogusse ja vahendamine akadeemilisse üksusesse.

Kurusevanema eelised:
1. omab alati teistest rohkem kasulikku informatsiooni;
2. tal on hea võimalus osa saada üliõpilaskonna korraldatavatest koolitustest
3. tutvused ja nendega seotud eelised nii õppetöös kui ka tudengielus;
4. teatud üliõpilaskonna üritustele on võimalik kursusevanemal sisse saada soodushinnaga. (Sellest teavitatakse kursusevanemaid eraldi).

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu on vastu võtnud ka kursusevanemate statuudi.

Statuudis on toodud kursusevanema valimistega seotud informatsioon; erimeelsustega seotu; kursusevanema omaduste kirjeldus; kursusevanemate hüvede ja õiguste informatsioon; kursusevanema kohustustega seotud.

Kursusevanemate statuut on leitav siit.

Lisainfo: aseharidus@esindus.ee