Head üliõpilased!


Alanud on kandideerimine Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu spiikri positsioonile!

Tallinna Ülikooli volikogu spiikri ülesanneteks on juhtida volikogu tööd ja osaleda sõnaõiguslikuna juhatuse koosolekutel ja hääleõiguslikuna eestseisuse koosolekutel. Astu julgelt vastu põnevale väljakutsele! Spiikri positsioon on tasustatud. 

Kandidaatide ülesseadmine toimub jaanuari volikogu istungil valimiste päevakorrapunktis 19.01.2022 kell 18Kõiki spiikri kandidaate oodatakse istungiga liituma, et volikogul oleks võimalus küsida kandidaatidelt täiendavaid küsimusi. Kandidaatidele saadetakse täpsem info istungi toimumiskoha ning valimisprotseduuri kohta.

Kandideerimiseks on vaja esitada allkirjastatud kandideerimisavaldus elektrooniliselt aadressile spiiker@esindus.ee hiljemalt 16.01.2022 kell 18. 
Kandidaadi saavad üles seada ka vähemalt kolm volikogu liiget ühisavalduse alusel. Ülesseatud kandidaat peab andma kandideerimiseks nõusoleku.


Üliõpilaskonna volikogu spiikriks saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased! 
Küsimuste ja lisainfo saamiseks pöördu julgelt spiiker@esindus.ee.