Kandideeri Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku Tallinna Ülikooli esindaja kohale!

Millega EÜL tegeleb?

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. Loe lähemalt

Üldkoosolek on EÜL-i kõrgeim organ. Üldkoosoleku pädevuses on näiteks:

  • EÜL-i põhikirja ja eesmärkide muutmine;
  • Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
  • Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  • Volinike valimine ja tagasikutsumine;
  • Järelevalvekomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  • Majandusaasta aruande kinnitamine;
  • Strateegia kinnitamine;
  • EÜL-i eelarve kinnitamine volikogu ettepanekul;
  • EÜL-i tegevuskava kinnitamine volikogu ettepanekul.

Kandideerima on oodatud kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Kandideerimiseks saada vabas vormis avaldus ja motivatsioonikiri aadressile: spiiker@esindus.eeKandideerida saab kuni 11.05.2018 kl 23:59.

Juhul, kui ei laeku üle 1 kandidaadi avatakse kandideerimine kohapeal istungil kõigile kohalviibijatele 16.05.2018 kl 18.00 ruumis M-648.